Reply To: Johanna Tukiainen Vol. 181

Home Forums Julkkikset Johanna Tukiainen Vol. 181 Reply To: Johanna Tukiainen Vol. 181

#146482 Ilmoita asiaton viesti
Herjaava IP-osoite
Participant

Jos vuokrasopimus puretaan, se päättyy välittömästi. Mitään irtisanomisaikaa ei siis tällöin ole. Vuokranantaja voi kuitenkin halutessaan antaa vuokralaiselle muuttoaikaa kohtuulliseksi katsomansa ajan, esimerkiksi viikon verran. Vain laissa säädetyt perusteet oikeuttavat purkamaan vuokrasopimuksen.

Velvollisuus maksaa vuokra ajallaan on vuokralaisen tärkein sopimusvelvoite. Vuokrasuhteen luonteeseen ei kuulu, että vuokranantajan tulisi kantaa riski vuokralaisen maksukyvystä tai -halusta. Vuokranmaksun laiminlyönti (vuokrarästit) on lain mukainen vuokrasopimuksen purkuperuste. Oikeuskäytännössä on katsottu, että olennaisena vuokranmaksun laiminlyöntinä voidaan pitää 2-3 kuukauden maksamattomia vuokria, jolloin vuokranantaja on oikeutettu purkamaan vuokrasopimuksen päättymään välittömästi.

Pelkkä purkuperusteen täyttyminen ei automaattisesti päätä vuokrasopimusta, vaan vuokranantajan tulee vedota purkuperusteeseen päättääkseen vuokrasopimuksen. Vuokranantajan tulee antaa vuokralaiselle purkuilmoitus vuokrasuhteen päättämisestä. Purkuilmoitus on annettava vuokralaiselle tiedoksi todistettavasti ja kirjallisena. Ilmoituksesta on käytävä ilmi purkamisperuste, ja vuokrasuhteen päättymisajankohta, jos vuokrasuhde puretaan päättymään myöhemmin kuin välittömästi purkamisilmoituksen tiedoksiannosta.

Todistettavasti tiedoksi antaminen voi tapahtua seuraavilla vaihtoehtoisilla tavoilla: 1. Vuokralainen kuittaa allekirjoituksellaan purkuilmoituksen vastaanotetuksi. 2. Todistaja todistaa, että vuokralainen on vastaanottanut purkuilmoituksen henkilökohtaisesti. Ilmoitus pitää luovuttaa vuokralaiselle käteen, eikä esimerkiksi postiluukusta tiputtaminen riitä. 3. Ilmoitus lähetetään saantitodistuksella. Tällöin lähettäjä saa todistuksen lähetyksen luovuttamisesta vastaanottajalle. Saantitodistuskirjeeseen kiinnitettävässä lähetyskohtaisessa osoitekortissa rastitetaan Luovutusehto-kohdassa ”Henkilökohtaisesti luovuttaminen”. 4. Haastemies toimittaa purkuilmoituksen vuokralaiselle.

Herjaavan naapurissa asui henkilö joka vietti häiritsevää elämää, juopposakki vietti remuiltoja ja pillerikauppa rehotti. Erään kerran oli jopa useampi poliisi aseineen porraskäytävässä ko. henkilön oven takana, mtä tai ketä olivat etsimässä, sitä en kysellyt. Herjaava teki kolme eri häiriöilmoitusta ko. henkilöstä, soitettuaan ensin poliisit rauhoittelemaan asunnossa tapahtuvaa elämää. Tämä häirikkö sai sitten häädön, mutta tietysti ilmoitti vastustavansa sitä. Niinpä mentiin käräjille. Ensimmäisenä päviänä Herjaava ei edes päässyt todistamaan, viikon kuluttua oli toinen istunto jossa Herjaavaa kuultiin (häirikkö oli uhkaillut toista todistajaa, ja tämä päätti vetäytyä todistamisesta). Vielä silloinkaan häätö ei saanut lainvoimaa vaan häätö todettiin lailliseksi vasta seuraavalla viikolla kansliapäätöksenä. Kaksi päivää päätöksen tiedoksiannon jälkeen lähtivät sekä tavarat että häirikkö. Eli ei helposti eroon päästy.