Reply To: Johanna Tukiainen Vol. 260

Home Forums Julkkikset Johanna Tukiainen Vol. 260 Reply To: Johanna Tukiainen Vol. 260

#270156 Ilmoita asiaton viesti
daria
Participant

Ruotsissa isyyden voi tunnustaa ennen lapsen syntymää neuvolakäynnillä selkeässä tapauksessa eli mm. jos asuu avoliitossa. Neuvola lähettää tunnustuksen lastenvalvojalle. Sen myös voi peruuttaa.

”Mies, joka on tunnustanut isyytensä ennen lapsen syntymää, voi peruuttaa tunnustamisen ilmoittamalla siitä kirjallisesti lapsen hyvinvoinnista vastaavalle virkamiehelle, joka vastaa isyyden toteamisesta. Ilmoitus tunnustamisen peruuttamisesta on tehtävä viimeistään 30 päivän kuluttua lapsen syntymästä” 

”Jos isyyttä ei ole tunnustettu lapsen syntymän jälkeen tai ennen lapsen syntymää, lastenvalvoja huolehtii isyyden tunnustamisen.”

”Lapsen huoltajuudesta tehdään kirjallinen sopimus, jonka lapsen asuinpaikan kunnan sosiaalihuoltolautakunta vahvistaa. Lapsen huoltajuudesta määrätään lasten huoltajuutta ja tapaamisoikeuksia koskevassa laissa (361/1983). Isyyden tunnustamisen yhteydessä ennen lapsen syntymää on mahdollista allekirjoittaa vanhempien sopimus yhteisestä huoltajuudesta. Kunnan sosiaalihallitus hyväksyy sopimuksen yhteisestä huoltajuudesta lapsen syntymän jälkeen, kun tuomari on vahvistanut isyyden.

Tuomioistuin voi tarvittaessa päättää lapsen huoltajuudesta ja tapaamisoikeudesta lapsen vanhempien, huoltajien tai sosiaalihuoltolautakunnan pyynnöstä. Päätös tehdään aina lapsen edun mukaisesti.”