Reply To: Johanna Tukiainen Vol. 269

Home Forums Julkkikset Johanna Tukiainen Vol. 269 Reply To: Johanna Tukiainen Vol. 269

#287775 Ilmoita asiaton viesti

Tuo lastensuojeluilmoitukseen liittyvä salassapitovelvollisuus ei ole ihan niin yksioikoinen, kuin täällä on sanottu. Toisin kuin Ruotsissa, Suomessa huoltajalla on pääsääntöisesti lähes aina oikeus tietää, kuka on tehnyt lastensuojeluilmoituksen. Oikeus tietoihin on, mutta sitä ei läheskään aina katsota lapsen tai ilmoittajan kannalta turvalliseksi, jolloin tiedon voi myös evätä. Jos huoltaja on esimerkiksi ilmoittajan kanssa läheinen tai huoltajan kohdalla voidaan epäillä esimerkiksi väkivaltaa tai muuta uhkaa, esimerkiksi aiempiin rikoskeristerimerkintöihin vedoten, ilmoittajan tiedot salataan, mikäli ne ovat tiedossa. Tämä koskee lasuja Suomessa, muttei Ruotsissa.

https   ://thl.fi/fi/web/lastensuojelun  -kasikirja/tyoprosessi/lastensuojeluilmoitus-ja-lastensuojeluasian-vireilletulo/lastensuojeluilmoitus (linkissä on ylimääräistä tyhjää)