Aamiaista syödään lähes joka perheessä

Aamiaista syödään lähes joka perheessäVanhempien näyttämällä esimerkillä on suuri rooli lasten ruokailutottumusten muodostumisessa.

Suomalaiset lapset syövät aamiaista ja välipalaa lähes päivittäin – useimmiten maitotuotteita, hedelmiä ja leipää. Tulokset ilmenevät Taloustutkimuksen Danonelle tekemästä kyselystä, jossa kysyttiin perheiden ruokatottumuksiin sekä lasten ravitsemukseen ja terveyteen liittyvistä asioista.

Valtaosa vastaajista, 86 prosenttia, kertoi lastensa syövän aamiaista päivittäin. Vanhemmistakin neljä viidestä syö aamiaista joka päivä. Lapset oppivatkin monia ruokailutottumuksia vanhemmiltaan. Siksi on tärkeää, että vanhemmat näyttävät lapsilleen esimerkkiä monipuolisesta ja terveellisestä ruokavaliosta sekä säännöllisestä ruokailurytmistä.

Etenkin kesällä useat perheet ovat tilanteessa, joissa vanhemmat ovat töissä, mutta lapset lomailevat ja viettävät aikaa yksin kotona. Silloin lasten ulottuvilla on hyvä olla terveellisiä ja monipuolisia välipala-aineksia, esimerkiksi tuoreita hedelmiä tai marjoja ja maitotuotteita. Kyselyn mukaan suomaiset lapset syövät välipalaksi useimmiten leipää, jogurttia tai hedelmiä. Perunalastuja ja makeisia lapset eivät vanhempien tietojen mukaan juuri syö välipalaksi.

Ruoka-allergiat ja yliherkkyydet ovat monen suomalaisperheen arkipäivää. Kaksi kolmesta vastaajasta ilmoitti, että hänen perheessään on laktoosi-intolerantikko. 40 prosentissa perheistä on jokin ruoka-allergia. Tutkimuksen mukaan ruoka-allergiat vaikuttavat koko perheeseen – yli puolet vastasi yhden perheenjäsenen erikoisruokavalion vaikuttavan muun perheen syömiseen jatkuvasti tai ajoittain.

Lapsilla on paljon sananvaltaa perheen valinnoissa. Yli puolet vanhemmista kertoi lasten makumieltymyksillä olevan vaikutusta koko perheen ruokavalioon. Merkittävin tekijä perheen ruokavalion muodostumisessa on kuitenkin ruokavalion monipuolisuus, jota piti tärkeänä 91 prosenttia vastaajista. Terveystekijöitä, kuten vähäsuolaisuutta tai -rasvaisuutta, piti tärkeänä 77 prosenttia.

Käynnissä olevasta julkisesta keskustelusta huolimatta lisäaineet eivät huoleta vanhempia yhtä paljon kuin esimerkiksi ruuan alkuperä. Ruuan lisäaineettomuus on tärkeää vain reilulle puolelle vastaajista. Reilu neljäsosa vastanneista luottaa valintoja tehdessään tunnettuihin merkkeihin ja valmistajiin.

Kysely osoittaa, että vanhemmat haluavat opettaa lapsiaan syömään terveellisesti pienestä pitäen, ja he myös tietävät, mistä terveellinen ja monipuolinen ruokavalio koostuu. On kuitenkin toinen asia, onko vanhemmilla aina mahdollisuus elää näiden tietojen mukaisesti ja tuleeko oppeja noudatettua käytännössä päivittäisissä valinnoissa.

–Vanhemmat haluavat tarjota lapsilleen monipuolista ja terveellistä ruokaa. Lapsiperheissä valintoihin kuitenkin vaikuttaa voimakkaasti perheen taloudellinen tilanne. 61 prosenttia vastaajista kertoi, että ruoan hinta vaikuttaa ruokailutottumuksiin. Lapsiperheiden toimeentulon riittävä tukeminen on tärkeää myös hyvän ravitsemuksen kannalta, Mannerheimin Lastensuojeluliiton pääsihteeri Mirjam Kalland muistuttaa.

Kysely toteutettiin Taloustutkimus Oy:n internet-paneelissa toukokuussa. Kyselyyn osallistui 303 vastaajaa, jonka perheeseen kuuluu vähintään yksi 6–13-vuotias lapsi. Danone tukee jo kolmatta vuotta MLL:n työtä lasten hyvinvoinnin edistämiseksi ja vanhemmuuden tukemiseksi. Danone on mukana muun muassa MLL:n Hyvä alku koulutielle -kampanjassa.

Teksti: Reijo Ikävalko

Kuva: Lehtikuva

Terveys-Hymy 8-11

Teksti: Hymy
Avainsanat: aamiainen, ruokavalio, välipala

Kommentit

Oma kommentti