Alzheimerin tauti ja hedelmät

Alzheimerin taudissa ilmenevä beta-amyloidin kato aivoissa johtuu nykykäsityksen mukaan liiallisesta vetyperoksidista. Monet polyfenolit, jotka ovat muun muassa hedelmissä esiintyviä antioksidantteja, ovat tutkimuksissa suojanneet aivoja paremmin vetyperoksidin haittavaikutuksilta kuin antioksidantit.

USA:ssa on tutkittu, kuinka runsaasti polyfenoleja sisältävien hedelmien ja hedelmämehujen kulutus suojaa Alzheimerin taudilta. Tutkimukseen osallistui yli 1800 koehenkilöä, joilla ei seurannan alkaessa ollut todettu dementiaa.

Seurantatutkimus kesti 8-9 vuotta ja sen valmistuttua tulokset osoittivat, että vähintään kolme kertaa viikossa hedelmämehuja juoneiden riski sairastua Alzheimerin tautiin oli pienempi kuin vähemmän mehuja juoneiden joukossa. Mehujen suojavaikutus näytti olleen suurin niillä, joilla oli perinnöllisesti epäedullinen veren apolipoproteiinikoostumus, joka altistaa voimakkaasti Alzheimerin taudille.

Hedelmillä ja hedelmämehuilla vaikuttaa olevan tärkeä rooli Alzheimerin taudin ehkäisyssä erityisesti niillä, joiden riski on perinnöllisistä syistä suuri.

Teksti:Leena Kalliokoski
Avainsanat: Alzheimerin tauti, antioksidantit, apolipoproteiinikoostumus, beta-amyloidi, dementia, hedelmämehu, hedelmät, polyfenolit

Kommentit

Oma kommentti