E-EPA tehostaa syövän kemoterapiaa ja parantaa potilaan ennustetta

E-EPAa sisältävä kalaöljy tehostaa keuhkosyövän solusalpaajahoitoa (kemoterapiaa) ja parantaa potilaiden eloonjäämisen mahdollisuuksia, ilmenee Yhdysvaltain Syöpäjärjestöjen tiedelehden Cancer julkaisemasta uudesta tutkimuksesta. Kanadalaisen Albertan yliopiston raportti todistaa tieteellisesti E-EPAn parantavan sytostaatteja saavien syöpäpotilaiden ennustetta. Syöpäpotilaan tarve on vähintään 2 grammaa E-EPAa päivässä.

Keuhkosyöpä on länsimaiden yleisin kuolemaan johtava syöpäsairaus.

Useimmiten tauti todetaan niin myöhään, ettei siihen ole parantavaa hoitoa, vaan potilaille annetaan oireita lievittävää kemoterapiaa tai sädehoitoa. Kemoterapia on kuitenkin teholtaan heikkoa, sillä kaksi kolmesta potilaasta ei reagoi siihen toivotulla tavalla (ovat hoitoresistenttejä, sanovat lääkärit). Tästä syystä syöpälääkärit etsivät uusia hoitokeinoja. Etyyliesteröity, pääasiassa EPAa sisältävä kalaöljy vaikuttaa lupaavalta ja turvalliselta hoidolta, joka tehostaa kemoterapiaa ja parantaa potilaiden ennustetta.

Albertan yliopiston syöpälääkärit tutkivat 2007–2009 E-EPAn vaikutusta ei-pienisoluista keuhkosyöpää sairastavien, kemoterapiaa saavien potilaiden taudin kulkuun. Tämän taudin kemoterapiassa annetaan tavallisesti neljä kertaa platinapohjaisia solusalpaajia, kuten karboplatinaa, yhdessä vinorelbinen tai memsitabiinin kanssa. Nämä lääkkeet ovat myrkyllisiä, ja ne aiheuttavat paljon maha-, veri- ja sydänhaittoja sekä lihaskatoa (sarkopeniaa).

Tutkimukseen valittiin 240 keuhkosyöpäpotilaan joukosta 60 kemoterapialle vastustuskykyistä. Keski-ikä oli 64 vuotta. Heidät jaettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai vakiohoitoa + kalaöljyä ja toinen vain vakiohoitoa. Loppuun asti mukana pysyi 15 kalaöljyä ja 31 pelkkää vakiohoitoa saavaa potilasta. Kaikkia seurattiin keskimäärin 1,5 vuotta (mikäli he säilyivät elossa). Kalaöljyä saaneiden eloonjääminen lisääntyi 30 % verrokkeihin nähden. Tässä oli kyseessä ns. avoin (open label) tutkimus, sillä syöpäpotilaiden halukkuus kaksoissokkokokeeseen on heikko.Yli 95 % potilaista otti kalaöljynsä suunnitelman mukaisesti.

Potilaiden plasman rasvahappojen pitoisuus mitattiin hoidon alussa ja lopussa. Lihasmassa mitattiin tietokonetomografialla.

Kalaöljyä saaneiden hoitovaste kemoterapiaan oli kaksi kertaa parempi kuin verrokeilla. Pelkkää vakiohoitoa saaneiden tauti eteni kahden sytostaattihoidon jälkeen enemmän kuin kalaöljyryhmän potilaiden. Näin ollen, suurempi osa kalaöljyryhmästä kuin verrokeista kykeni ottamaan koko suunnitellun sytostaattihoidon. Vain 3 kalaöljyryhmän potilasta ei hyötynyt kemoterapiasta. Yhden vuoden eloonjäämisluvut olivat paremmat kalaöljyryhmässä hoidon päättymisen jälkeen. Potilaiden seuranta jatkuu edelleen. E-EPA ehkäisi myös sytostaattien aiheuttamaa lihaskatoa, sarkopeniaa.
Alkuperäiset julkaisut voi lukea tästä linkistä: http://www.tritolonen.fi/index.php?page=news&id=1999.

Teksti:Matti Tolonen, LKT, dosentti
Avainsanat: syöpä, keuhkosyöpä, E-EPA, kalaöljy, solusalpaajahoito, kemoterapia

Kommentit

Oma kommentti