Harva käyttää sähkötupakoita

Sähkösavukkeet eivät ole saavuttaneet suosiota suomalaisessa aikuisväestössä. Yleisimmin niitä käyttävät alle 35-vuotiaat jo ennestään tupakoivat.

Sähkösavukkeiden voimakas maailmanlaajuinen markkinointi saattaa lisätä myös tupakoimattomien kiinnostusta näihin tuotteisiin. Suomessa joka kymmenes sähkösavukkeen käyttäjä on entuudestaan tupakoimaton.

Sähkösavuketta käytti vuosina 2012 ja 2013 päivittäin tai satunnaisesti noin kaksi prosenttia työikäisestä, 15–64-vuotiaasta väestöstä. Päivittäin sähkösavukkeita käyttäviä oli vain 0,3 prosenttia. Käyttö keskittyi nuoriin ikäryhmiin. Enemmän kuin joka kolmas sähkösavukkeen käyttäjistä oli alle 25-vuotias ja yli 60 prosenttia oli alle 35-vuotiaita.

Sähkösavuketta on markkinoitu tupakoinnin lopettamisessa auttavana tuotteena. Päivittäin tupakoivista sähkösavukekäyttäjistä lähes kaksi viidestä eli 39 prosenttia ilmoitti käyttäneensä nikotiinikorvaushoitotuotteita tupakoinnin lopettamisen tukena viimeksi kuluneen vuoden aikana. Muista päivittäin tupakoivista näin oli tehnyt vajaa viidennes.

Sähkösavuketta käyttävät tupakoijat näyttäisivät olevan muita tupakoijia kiinnostuneempia erilaisista korvaavista tuotteista lopettamisen apuna. Osa tupakoijista saattaa käyttää myös sähkösavuketta tupakoinnin lopettamiseen. Toistaiseksi ei kuitenkaan ole näyttöä niiden tehosta tupakasta vieroituksessa.

Teksti: Hymy
Avainsanat: tupakointi, sähkötupakka, sähkösavuke

Kommentit

Oma kommentti