HDL on muistikolesteroli

Ranskalaisista ja englantilaisista koostunut tutkijaryhmä on tehnyt mielenkiintoisen havainnon: sen mukaan elimistön hyvän eli HDL-kolesterolin matala pitoisuus voidaan yhdistää heikentyneeseen lyhytkestoiseen muistiin. Tutkijat pitävät HDL-kolesterolia aivojen toiminnassa hyvin tärkeänä sen tulehdusta hillitsevän ja hapetusta estävien ominaisuuksien vuoksi. HDL-kolesteroli kuljettaa myös verivirrassa rasvaa kudoksista maksaan.

Tutkimukseen osallistui kolmen vuoden ajan yli 3500 ihmistä ja tutkittavat olivat kokeen alkaessa keskimäärin 55-vuotiaita. Lyhytkestoista muistia mitattiin erityisellä sanatestillä, joka uusittiin viiden vuoden kuluttua.

Tutkijat hämmästyivät itsekin, kun kävi ilmi, että koehenkilöillä, joilla oli vaikeuksia muistaa sanoja testitilanteessa, oli tavallista alhaisempi HDL-kolesteroli. Tutkijat varoittavat kuitenkin tekemästä liian rohkeita johtopäätöksiä yhden tutkimuksen vuoksi ja sanovat, että tarvitaan vielä runsaasti uusia selvityksiä, ennen kuin asiaa voidaan pitää varmana. Mutta se tiedetään jo nyt, että korkea HDL-kolesteroli on hyväksi.

Sitä voidaan nostaa liikunnalla, eläinrasvojen syömisellä, kohtuullisella alkoholin nauttimisella sekä nopeiden hiilihydraattien (peruna, riisi, viljatuotteet) välttämisellä. HDL-kolesterolia puolestaan pudottaa liikkumattomuus, ylipaino, tupakointi, aikuistyypin diabetes ja muutamat muutkin sairaudet.

Teksti: Hymy
Avainsanat: kolesteroli, HDL, muisti

Kommentit

Oma kommentti