Homeopatia sairausvakuutuksen piiriin

lääkettä_luonnosta_th_by_piia_arnould_kuvaryhmäSveitsi on ottanut askeleen eteenpäin lääketieteiden samanarvoisuudessa, kirjoittaa pitkän linjan terveysvaikuttaja, filosofian maisteri Elina Hytönen.

Sveitsi on laajentamassa virallista käsitettä lääketieteellisistä hoidoista ja aikoo nostaa viisi perinteistä, niin kutsuttua täydentävää hoitomuotoa korvattavaksi sairausvakuutuksen kautta. Nämä ovat perinteinen kiinalainen lääketiede, akupunktuuri, homeopatia, yrttilääkintä ja holistinen lääketiede. Uudistus astuu voimaan toukokuussa 2017.

Näin Sveitsi on ensimmäisenä Euroopan maana ja ehkä ensimmäisenä koko maailmassa todella integroimassa perinteisiä täydentäviä/vaihtoehtoisia hoitoja kansalliseen terveydenhuoltojärjestelmäänsä. Tosin integraatio on siellä ollut jo pitempään käynnissä. Sveitsissä on jo joitakin vuosia toiminut perinnehoitojen antajien terapeuttirekisteri, jota viranomainen valvoo ja rahoittaa. Se tarkoittaa, että millä tahansa paikkakunnalla täydentäviä/vaihtoehtoisia hoitoa tarvitseva voi rekisteristä etsiä lähialueelta sopivan terapeutin ja samalla tietää, että terapeutti on hyvin koulutettu ja luotettava.

Tähän asti jokaisella Sveitsissä asuvalla on ollut pakollinen ja varsin kallis sairausvakuutus, joka otetaan yksityisiltä vakuutusyhtiöiltä. Siihen on vuoden 2012 jälkeen voinut ottaa täydentäviä hoitoja koskevan lisävakuutuksen, joka sitten on korvannut hoidosta 70–90 prosenttia. Nyt uudistuksen mukana tämä lisävakuutusjärjestelmä poistuu, ja hoidot menevät suoraan perussairausvakuutuksesta korvattaviksi.

Kansanäänestyksen tulos

Sveitsin terveysviranomaiset estivät täydentävien hoitomuotojen korvaamisen sairausvakuutuksesta vuonna 2005, perusteinaan että niiden tehokkuudesta ei ole tieteellistä näyttöä. Vuoteen 2009 mennessä paine asian puolesta oli kasvanut niin, että valtio suostui järjestämään siitä kansanäänestyksen. Siinä kaksi kolmasosaa Sveitsin kansalaisista äänesti sen puolesta, että aiemmin mainitut viisi suurta hoitoalaa otetaan mukaan sairausvakuutuksen piiriin. Toteutusta valmisteleva kuuden vuoden siirtymäaika alkoi vuonna 2012. Se on merkinnyt monille hoitojen antajille tiettyjen oppimäärien täydennysopintoja ehtona uuteen korvausjärjestelmän pääsemiseksi. Näin lääkäreihin sovellettu käytäntö laajenee koskemaan tiettyjä suuria perinteisiä hoitoaloja.

Kokonaisvaltaisten hoitojen tehon arvioinnista

Sveitsin sisäasiainministeriö toteaa integraatiopäätökseen liittyen, että kokonaisvaltaisten hoitomuotojen tehosta on ”mahdoton antaa samanlaista tieteellistä näyttöä” kuin lääkekemiaan perustuvista hoidoista. Näyttö kokonaisvaltaisten hoitojen tehosta on yksilön omassa kokemuksessa, aloitteessa ja hoitoon sitoutumisessa. Kokonaisvaltaiset hoidot eivät ole samanlaisia kuin synteettiset lääkkeet. Niissä hoidetaan koko ihmistä, ei oiretta. Vaihtoehtoista hoitoa on mahdoton arvioida paperilla, täydellisen kontrolloidussa ympäristössä. Näyttö on tyypillisesti havainnoissa, paranemisen aikaa myöten tapahtuvassa etenemisessä.

Todelliseen terveydenhoitoon

Sveitsin päätös on valtava askel kohti terveydenhuoltojärjestelmää, jossa monopoli ei ole enää biokemiallista, synteettistä lääkintää tarjoavilla lääkeyrityksillä ja vain sen käyttöön koulutetuilla lääkäreillä. Maailman Terveysjärjestö WHO on jo parikymmentä vuotta kehottanut jäsenvaltioitaan integroimaan täydentävät/vaihtoehtoiset hoidot (CAM) julkiseen terveydenhuoltoonsa. Tähän on monta syytä. Terveyden ylläpito ja sairauden ehkäisy alkavat olla yhä enemmän sekä terveyden ammattilaisille että kansalaisille keskeinen mielenkiinnon kohde ja toimintaperiaate. Samaan aikaan vain kolme prosenttia EU-valtioiden terveysbudjeteista kohdistuu sairauksien ennaltaehkäisyyn.

Useat pitkäkestoiset tutkimukset ovat osoittaneet, että CAM-hoidot voivat olla vähintään yhtä tehokkaita kuin lääkekemiallinen hoito. Samalla ne aiheuttavat vähemmän haitallisia sivuvaikutuksia ja antavat suuremman potilastyytyväisyyden. Toiset tutkimukset osoittavat, että kolme neljäsosaa kroonisesti sairaista potilaista kertoi voivansa CAM-hoitojen ansiosta ”kohtalaisen paljon paremmin” tai ”paljon paremmin”. Nämä hoidot myös motivoivat ja tukevat ihmisiä elämäntapamuutoksissa kohti parempaa terveyttä.

CAM-hoitojen kustannustehokkuus on ilmeinen. Ne ylläpitävät terveyttä ja ehkäisevät sairauksia, ne ovat eteviä kroonisten sairauksien hoitajia eikä niissä käytetä kalliita kojeita tai lääkkeitä. Kansalaisten mielestä ne ovat miellyttäviä ja tehokkaita. Ne ovat myös merkittävästi turvallisempia kuin lääkekemialliset hoidot, mikä on yksi suuri syy niiden suosioon. Jo joka toinen EU:ssa käyttää CAM-hoitoja, ja CAM-hoitojen antajia on Unionin alueella noin 350 000. Me olemme suuri terveydenedistäjien reservi, jota Euroopan valtiot voisivat käyttää kansalaisten terveyden hyväksi ja sairauskustannusten vähentämiseksi.

Terveys-Hymy 8-2016

Teksti:Elina Hytönen
Kuvat:Om-arkisto
Avainsanat: homeopatia, luontaistuotteet, sairausvakuutus

Kommentit

Vaihtoehtoinen lääke”tiede” on TÄYTTÄ PASKAA SAATANA!!!

Oma kommentti