Lasten hengitystieinfektioita voi vähentää

Hengitystieinfektiot ovat yleisin syy lasten lääkärissä käynteihin.

Niiden esiintyvyys nousee huomattavasti talvikuukausina. Beetaglukaani-lisäravinteita pidetään käyttökelpoisena keinona akuuttien hengitystieinfektioiden ehkäisyssä. Niillä on positiivisia vaikutuksia leukosyyttien aktivoimisessa ja tulehdusvälittäjäaineiden tuotannossa.

Hiljattain toteutetun tutkimuksen tavoitteena oli arvioida beetaglukaanivalmisteen vaikutusta toistuvista infektioista kärsivien lasten sairastumisen todennäköisyyteen. Tutkimuksessa käytettiin Suomessa kauppanimellä Antiwir Immuu Niksi Kidz olevaa valmistetta. Antiwir Immuu Niksi sisältää beetaglukaania. Beetaglukaani on luonnollinen aine, joka koostuu imeytymättömistä aktiivisista polysakkarideista.

Tutkimukseen osallistui vuosien 2009–2010 aikana 175 toistuvista hengitystieinfektioista kärsivää 2–10 vuotiasta lasta. Kuusi kuukautta kestäneen tutkimuksen aikana aktiiviryhmä nautti 1 ml:n Antiwir Immuu Niksi valmistetta viisi painokiloa kohti päivittäin. Placebo- eli kontrolliryhmälle annettiin vastaava määrä C-vitamiinia.

Merkittävin havainto tutkimuksessa liittyi hengitystieinfektioiden vähenemiseen Antiwir Immuu Niksi valmistetta nauttineilla. Kuuden kuukauden käytön jälkeen hengitysinfektioita esiintyi enää noin kolmella prosentilla  tutkituista lapsista. Placeboryhmässä infektioita oli vielä 12 prosentilla tutkituista. Kun valmisteen käyttö lopetettiin, niin puoli vuotta käytön lopettamisen jälkeen ylähengitysinfektioiden esiintymistiheydessä placeboryhmän ja aktiiviryhmän välillä ei enää ollut eroja. Tutkimuksen tulos osoittaakin että beetaglukaani-valmiste voi vähentää lasten ylähengitystieinfektioihin sairastumisen riskiä.

Teksti: Hymy
Avainsanat: hengitystieinfektio, beetaglukaani

Kommentit

Oma kommentti