Laulaminen virkistää muistisairasta

Laulaminen virkistää dementiaa sairastavan muistia ja kohentaa mielialaa etenkin dementian alkuvaiheissa, osoittaa Helsingin yliopistossa tehty tutkimus. Näyttää siltä, että musiikkia voitaisiin käyttää laajalti dementian hoidossa ja kuntoutuksessa.


Dosentti Teppo Särkämön johdolla tehty tutkimus osoittaa, että muistisairaiden kognitiivista ja emotionaalista toimintakykyä voidaan erityisesti dementian alkuvaiheessa tukea yhdessä omaisen tai hoitajan kanssa tapahtuvilla säännöllisillä musiikkiaktiviteeteilla, varsinkin laulamisella. Tutkimus on julkaistu arvovaltaisessa ulkomaisessa tieteellisessä muistisairauslehdessä. Siihen osallistui 89 lievää tai keskivaikeaa dementiaa sairastavaa vanhusta yhdessä omaisen tai hoitajan kanssa. Osallistujat satunnaistettiin kolmeen ryhmään. Tutkimusryhmään kuuluvat saivat 10 viikon musiikkivalmennusjakson, jossa keskityttiin joko tuttujen laulujen laulamiseen tai kuunteluun yhdessä, kun taas verrokkiryhmään kuuluville annettiin tavanomaista hoitoa ja kuntoutusta.

Yhdeksän kuukauden seurannan tulokset osoittivat, että musiikkiaktiviteetit paransivat muistisairaiden kognitiivisia toimintoja kuten työmuistia, toiminnanohjausta ja orientaatiota. Ne myös lievensivät masentuneisuutta verrattuna tavanomaista hoitoa saaneeseen ryhmään.


Teksti: Hymy
Avainsanat: dementia, muistisairaus

Kommentit

Oma kommentti