Magnesium parantaa kuntoa

Magnesium on monipuolisesti vaikuttava elintärkeä kivennäisaine. Sen saanti ravinnosta on vähentynyt suuresti viimeisten sadan vuoden aikana.

Suuri osa väestöstä, etenkin ikääntyvistä ihmisistä, potee piilevää magnesiumvajetta, joka olisi helppo korjata nauttimalla magnesiumia ruoan lisänä. Magnesiumoksidi parantaa yli 65-vuotiaiden naisten fyysistä suorituskykyä kolmessa kuukaudessa viikossa, ilmenee italialaisen Padovan yliopiston uudesta tutkimuksesta.

Se vahvistaa entisestään käsitystä, jonka mukaan magnesium voi hidastaa vanhenemiseen liittyvää kunnon heikkenemistä.

Tutkimukseen valittiin 139 tervettä naista, iältään 70:n kahta puolta. He osallistuivat kaikki kevyehköön kunto-ohjelmaan.

Puolet naisista sai ruoan lisänä 12 viikkoa 300 mg magnesiumia oksidina, ja 77 naista toimi verrokkeina, joille ei annettu ravintolisiä eikä lumetta.

Naiset oli arvottu ja kaltaistettu näihin kahteen ryhmään siten, ettei niiden välillä ollut merkittäviä eroja. Heidän kuntoaan mitattiin kokeen alussa ja lopussa menetelmällä, jonka nimi on Lyhyt fyysisen suorituskyvyn testistö.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) verkkosivuilta voi katsoa 11 minuutin videon, josta näkee, kuinka testi tehdään ja mitä välineitä testauksessa tarvitaan. Videossa näytetään yksityiskohtaisesti testisuoritukset ja millaiset ohjeet mittaaja antaa testattavalle.

Testin voi hyvin tehdä myös kotioloissa. Testipatteri mittaa luotettavasti ikääntyvien ihmisten alaraajojen kuntoa, joka kuvastaa samalla koko ihmisen suoritus- ja liikkumiskykyä.

Testi auttaa tunnistamaan ne iäkkäät, joilla on kaatumisvaaraa lisäävä liikkumisvaikeus tai heikentynyt tasapaino. Heikko tulos testissä ennustaa liikkumiskyvyn heikkenemistä tulevaisuudessa.

Yhteensä 124 naista noudatti ohjeita koko vaikutusjakson ajan, siis kolme kuukautta, 53 naista magnesium- ja 71 naista verrokkiryhmässä. Magnesiumoksidia syöneen ryhmän tulokset – muun muassa tuolilta seisomaan nousukyky – ja neljän metrin edestakainen kävelynopeus olivat parantuneet merkitsevästi kolmessa kuukaudessa.

Tutkijoita hämmästytti se, että näinkin vähäinen päivittäinen magnesiumannos vaikutti näin selvästi suorituskykyyn. Mitään sivuvaikutuksia ei ilmaantunut.

– Päivittäinen magnesiumoksidin nauttiminen parantaa kolmessa kuukaudessa ikääntyvien naisten suorituskykyä. Magnesiumin käyttö ravintolisänä voi ehkäistä vanhenemiseen liittyvää suorituskyvyn heikkenemistä, päättelevät tutkijat.

Raportille antaa erityistä painoarvoa se, että tulokset julkaistiin maailman johtavassa ravitsemuslääketieteen lehdessä American Journal of Clinical Nutrition.

Magnesiumoksidia myyvät terveyskaupat, päivittäistavaraliikkeiden luontaistuoteosasto ja apteekit.

Teksti:Matti Tolonen, LKT, dosentti
Avainsanat: magnesium

Kommentit

Oma kommentti