Miten statiini vaikuttaa?

Mainos

Vuoden 1994 jälkeen lähes miljoona suomalaista on syönyt kolesterolia alentavia statiinilääkkeitä – tälläkin hetkellä niitä syö noin 700 000 – joiden kustannuksia Kela korvaa. Niihin on palanut yhteiskunnan rahaa 2,5 miljardia euroa. Vaikka lääkäriseura Duodecimin Käypä hoito -työryhmän lääkärit vakuuttavat statiinien vähentävän sepelvaltimotautia, sydäninfarkteja ja -kuolleisuutta, kaikki sydänlääkäritkään eivät enää usko siihen. Lisäksi statiinit aiheuttavat runsaasti sivuvaikutuksia, joiden hoitamiseen tarvitaan lisää lääkkeitä. Lääketeollisuus kiittää!
”Vaikka statiinit alentavat tehokkaasti kolesterolia, ne eivät poista sydäntautiriskiä”, sanoo mailmankuulu irlantilainen sydänkirurgi, professori Sherif Sultan. Lääketehtaat pimittävät ja vähättelevät statiinien ja muiden lääkkeiden haittavaikutuksia, hän lisää. Monet muutkin kardiologit ovat lopettaneet statiinien suosittelun etenkin terveille ihmisille. Esimerkiksi Aurinkorannikon sydänyhdistyksen luottolääkärinä toimiva kardiologian dosentti Sergio Mejilla Viana sanoo uskoneensa viime vuosiin asti virheellisesti, että rasvainen ruoka nostaa veren kolesterolipitoisuutta, joka sitten tukkii valtimot. Hän kirjoittaa uudessa kirjassaan luopuneensa ”statiiniuskosta” noin viisi vuotta sitten. ”Mitä enemmän statiineja syödään ja mitä alemmas kolesterolipitoisuudet painetaan kemiallisesti, sitä enemmän ilmenee sydänkohtauksia ja aivohalvauksia”, hän toteaa. Uuden kolesterolilääkkeen tutkimuksessa koehenkilöiden kolesteroli aleni jopa 60 prosenttia, mutta kuolleisuus lisääntyi! Tulos oli katastrofi ja koe keskeytettiin.

Sydän tutkinnan alla

Valtimonkovetustauti ei johdu kolesterolista – sellaisena kuin sitä Suomen laboratorioissa mitataan – vaan kroonisesta matala-asteisesta tulehduksesta eli inflammaatiosta, vahvisti äsken julkaistu, 25 vuotta jatkunut suuri amerikkalainen CANTOS-tutkimus. Siihen osallistui 10 000 potilasta, jotka olivat saaneet sydänkohtauksen. Puolella heistä oli ollut matala kolesteroli; se ei siis voinut olla kohtauksen syy. Vaikka kaikkia potilaita hoidettiin käypä hoito -ohjeiden mukaan statiineilla ja muilla lääkkeillä, uusia sydän- ja aivoinfarkteja ilmeni silti. Niiden uusiutuminen väheni peräti 30 prosenttia, kun potilaille annettiin lisäksi tulehduslääkettä, joka alensi tulehdusta osoittavan hsCRP:n alle 2 mg:n/l. Tulokset vahvistavat tulehdusteoriaa, jonka saksalainen immunologian isä Rudolf Virchow esitti jo yli 150 vuotta sitten. Kroonista matala-asteista tulehdusta aiheuttavat ja pitävät yllä monet tekijät kuten huono suuhygienia (hampaiden juurikalvon tulehdus, periodontiit), tupakointi, nivelrikko, astma, reuma, diabetes, MS ja muut autoimmuunitaudit sekä ylipaino ja lihavuus.

Selvitys kesken

Uuden suomalaistutkimuksen mukaan 12 prosenttia statiinia käyttävistä ei tiennyt miksi lääke oli heille määrätty, ja sepelvaltimotautipotilaista vain puolet ilmoitti käyttävänsä statiinia estääkseen taudin etenemistä tai sairauskohtauksia. Statiineista vallitsee siis suurta epätietoisuutta ja epävarmuutta.
Kela haluaa selvyyttä statiinien vaikuttavuuteen ja kustannustehokkuuteen. Kela teki jo kymmenen vuotta sitten – 26.10.2007 – sopimuksen Turun yliopiston kanssa siitä, että asia tutkitaan yhdessä Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston, THL:n, Fimean (lääkelaitos) ja sairaanhoitopiirien kanssa. Tätä STATEAM-tutkimushanketta rahoittavat Kela, Suomen Akatemia ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, ja sitä johtaa farmakologian professori Risto Huupponen (http://www.socialmedicine.fi/sites/socialmedicine.fi/files/Laake-epidem_Huupponen_2012.pdf).
Ministeri Paula Risikko lupasi tulosten valmistuvan jo vuonna 2012. Koska niitä ei ole kuulunut, tiedusteli DI Leino Utriainen 26.10.2017 asiaa Kelasta. Se vastasi, että asia kuuluu STM:n hintalautakunnalle (Hila). Hila puolestaan ilmoitti, että asia kuuluu Helsingin yliopiston farmasian professori Heikki Ruskoaholle, joka vetää Kela-korvausten päivittämisprojektia. Ruskoaho siirsi asian takaisin Hilan kommentoitavaksi kustannusvaikuttavuuden osalta. Hila palautti asian takaisin Ruskoaholle. Tiedustelin itse sähköpostilla Ruskoaholta 8.11.2017 missä mennään? Ruskoaho vastasi minulle: ”Sepelvaltimotaudin ja perinnöllisten rasva-aineenvaihdunnan häiriöiden lääkehoidon (kuten muiden sairauksien) osalta tarkastelu on kesken, loppuraportti valmistuu toukokuussa.” Sen jälkeen siis Kela päättää, jatkaako se statiinihoidon korvaamista nykyisellään vai ei (sen mukaan onko lääkitys vaikuttavaa ja kustannustehokasta vai ei). Toistaiseksi statiinien vaikuttavuudesta ei ole uskottavaa puolueetonta näyttöä, ei kai Kela muuten olisi STATEAM-tutkimusta tilannut.
Uudet pätevät tutkimukset ja käytännön kokemus osoittavat, että vhh-ruokavalio ja sitä täydentävät monet ravintolisät kuten berberiini, B-, C-, D- ja E-vitamiinit, E-EPA, karnosiini, magnesium ja ubkinoni ovat erinomaisia tulehdusta ehkäiseviä, vaimentavia ja sammuttavia aineita, joilla voidaan ehkäistä ja hillitä valtimotauteja luonnonmukaisesti.

Teksti:Terveys-Hymyn toimitus
Kuvat:OM-arkisto
Avainsanat: kolesteroli, statiini, sydänkohtaus, valtimonkovetustauti

Kommentit

Oma kommentti