Prahan yliopisto: Orgaaninen kromi hyödyksi diabeetikolle

Kromin merkityksestä diabeteksen täydentävänä hoitona on taitettu peistä ainakin 30 vuotta, puolesta ja vastaan.  Uusi Prahan yliopistonkliininen tutkimus osoittaa, että ruuan lisänä nautittu orgaaninen kromi parantaa merkitsevästi sokeritasapainoa jo kahdessa viikossa. Kromin käytön loputtua sokeriarvot nousevat entisille tasoilleen.

Insuliini tarvitsee kromia voidakseen alentaa kohonnutta verensokeria, toteavat tutkijat aluksi. Kromin niukka saanti ravinnosta (mikä on Suomessa tavallista) liittyy insuliiniresistenssiin. Tästä syystä kromia on suositeltu jo kauan ravintolisänä diabeetikoille.

Tähän tutkimukseen osallistui 11 tyypin 2 diabeetikkoa, jotka saivat ennestään insuliinihoitoa. Heistä mitattiin paastoverensokeri, sokeristunut hemoglobiini (HbA1c eli ns. pitkä sokeri, joka kuvastaa sokeritasapainoa noin 2 kk taaksepäin näytteenottoajankohdasta) ja seerumin kolesteroleja ja triglyseridejä.

Potilaat saivat aluksi kaksi viikkoa päivittäin 100 mikrogrammaa (µg) orgaanista kromia (hiivakromia). Sen jälkeen kromin päiväannos tuplattiin kuudeksi viikoksi. Tämän vaiheen jälkeen pidettiin tauko jonka aikana kromin vaikutus ”huuhtoitui” pois. Kunkin vaiheen jälkeen mitattiin paastoverensokeri, HbA1c, seerumin triglyseridit, HDL- ja LDL-kolesterolit ja tuloksia verrattiin alkutilanteeseen.

Paastoverensokeri aleni jo kahden viikon kuluessa erittäin merkitsevästi (p<0,001) ja lukemat pienenivät edelleen hiukan toisella hoitojaksolla (6 viikkoa). Samoin HbA1c aleni kummallakin hoitojaksolla. Kahdeksan viikon kuluttua kromihoidon lopettamisen jälkeen sekä FPG että HbA1c nousivat takaisin tutkimusta edeltäneelle tasoilleen. Seerumin rasvat eivät muuttuneet sanottavasti hoitojaksojen aikana.

”Kromin nauttiminen ravintolisänä voi hyödyttää tyypin 2 diabeetikkoja, joita hoidetaan insuliinilla. Kromin vaikutus perustuu todennäköisesti insuliiniresistenssin vähenemiseen, jolloin sokeritasapaino paranee”, päättelevät tutkijat.

Tutkimus vahvistaa Yhdysvaltain Diabetesliiton lehdessä Diabetes Care julkaistua 41 satunnaistetun kliinisen tutkimuksen koontiraporttia (Balk ym. 2007), jonka mukaan orgaaninen kromi on hyödyksi diabeetikolle.

Lähteet:
Biological Trace Element Research. 2013;155(1):1-4
Diabetes Care 2007;30:2154-2163.

Teksti:Matti Tolonen, LKT, dosentti
Avainsanat: diabetes, kromi

Kommentit

Oma kommentti