Pysäytetään diabetes

Suomalaisten sairastumista täytekakku_by_kuvaryhmä_riikka_hurrijarrutetaan uusin keinoin hiljattain käynnistyneessä StopDia-hankkeessa. Sairastumisriskissä olevia kutsutaan usean sairaanhoitopiirin alueelta mukaan tutkimukseen, jossa tavoitellaan elintapamuutoksia digitaalisten sovellusten ja ryhmäohjauksen avulla. Lisäksi tutkitaan, miten muutokset elinympäristössä voivat ohjata ihmisiä liikkumaan enemmän ja tekemään terveellisempiä ruokavalintoja. Hanketta rahoittaa Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvosto.

– Suomalainen erityisosaaminen diabeteksen ehkäisyssä on nyt käännettävä moniammatillisella yhteistyöllä pysyväksi malliksi  yhteiskunnassa, sanoo hankkeen johtaja, professori Jussi Pihlajamäki Itä-Suomen yliopiston kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksiköstä.

Hankkeen toteuttavat Itä-Suomen yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos sekä VTT yhteistyössä julkisen terveydenhuollon ja yhteiskunnallisten sidosryhmien kanssa. Hankkeeseen osallistuvat Pohjois-Savon, Etelä-Karjalan ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirit.

Tyypin 2 diabeteksen yleistyminen on merkittävä kansanterveydellinen ja kansantaloudellinen uhka Suomessa ja maailmalla. Sairastumista voidaan ehkäistä terveellisen ravitsemuksen, liikunnan ja painonhallinnan avulla. Haasteena on kuitenkin sairastumisriskissä olevien tehokas tunnistaminen ja tavoittaminen sekä pysyviä elintapamuutoksia tukevien toimenpiteiden vakiinnuttaminen terveydenhuoltoon ja ihmisten elinympäristöihin. Tähän tarkoitukseen StopDia-hankkeessa luodaan toimintamalli, joka yhdistää ainutlaatuisella tavalla diabeteksen ehkäisyn sekä yksilön, elinympäristön että yhteiskunnan tasolla.

Teksti:Hymy
Kuvat:Om-arkisto
Avainsanat: diabetes, tyypin 2 diabetes, diabeteksen ehkäiseminen, StopDia-hanke

Kommentit

Oma kommentti