Rasvahapot auttavat ADHD-lapsia

ADHD on yksi yleisimmistä psyykkisista sairauksista lapsilla. Erästä tiettyä rasvahappovalmistetta ja sen vaikutusta ADHD-lapsiin tutkitaan eri puolilla maailmaa – ja hyvin tuloksin.

Tämä rasvahappovalmiste on nimeltään eye q. Kun se lausutaan, se kuulostaa samalta kuin IQ, joka tarkoittaa älykkyysosamäärää. Kyseessä on ainutlaatuinen yhdistelmä monityydyttämättömiä rasvahappoja EPA:aa, DHA:ta ja GLA:ta elimistölle oikeassa suhteessa 9:3:1. Kyseessä on tukittu ja luonnollinen, puhdas kalaöljy, joka on peräisin luonnollisesta rasvaisesta kalasta eteläiseltä Tyyneltämereltä.

ADHD:n hoidossa on saatu eye q:n avulla merkittäviä tuloksia muun muassa lukemisessa, oikeinkirjoittamisessa ja tarkkaavaisuusongelmissa. Sitä on tutkittu ja tutkitaan muun muassa Ruotsissa, Englannissa, Australiassa ja monessa muussakin maassa.

Käänteentekevät tulokset

Oxfordin yliopiston tutkijoiden Durhamin koulupiirissä muutama vuosi sitten tekemää rasvahappotutkimusta on luonnehdittu käänteentekeväksi. Tuolloin kyettiin ensimmäisen kerran tieteellisesti todistamaan rasvahappovalmisteen toimivuus. Eye q:lla saadut tulokset lasten oppimis- ja käytöshäiriöiden hoidossa olivat sanalla sanoen loistavia. Sekä luku- että kirjoitustaidot kohenivat selvästi.

Tutkimukseen osallistui 117 5–12 –vuotiasta lasta 12 koulusta, ja kuusi kuukautta kestäneen tutkimusjakson aikana suoritettiin kaikkiaan 12 000 arviointia lasten edistymisestä. Durhamin tutkimus osoittaa, että rasvahappohoidolla voidaan saada yhtä hyviä tuloksia kuin kovilla lääkehoidoilla, mutta ilman minkäänlaisia sivuvaikutuksia.

Kolmen kuukauden jälkeen olivat eye q –kapseleita saaneiden lasten valmiudet parantuneet merkittävästi enemmän kuin plasebovalmistetta saaneilla lapsilla. Myös lukutaitoon oli eye q –kapseleita saaneella ryhmällä tuntuva vaikutus, joka näkyi jo ensimmäisten kolmen kuukauden aikana. Samanlaisia tuloksia saatiin myös oikeinkirjoitustaitoa mitattaessa.

Lopputuloksena oli, että lapsista 40 prosentilla lukeminen ja oikeinkirjoitus paranivat dramaattisesti.

Tuoreimmat tutkimukset

Yksi kaikkein tuoreimmista tutkimuksista on tehty Meksikossa. Sen vetäjänä toimi tohtori Eduardo Barragán, joka työskentelee paikallisessa lastensairaalassa.

Tohtori Barragán toteutti kokonaisen vuoden kestäneen eye q -tutkimuksensa 90:llä 6–12-vuotiaalla lapsella, jotka olivat saaneet ADHD-diagnoosin.

Tutkimus osoitti, että eye q yksinään tai yhdistettynä metyylifenidaattiin (MPH) vähentää ADHD-oireita merkittävästi. Ne vähenivät merkittävästi erityisesti passiivisilla lapsilla. Ylivilkkaiden lasten alaryhmässä parhaat tulokset saatiin yhdistelmähoidolla.

Hyvin merkittävänä havaintona pidetään sitä, että kun eye q yhdistettiin MPH-hoitoon, lapset kärsivät vähemmän lääkkeen sivuvaikutuksista ja he myös silloin sietivät lääkehoitoa paremmin kuin aikaisemmin.

Australiakin tukee

ADHD-ongelmia on eye q -valmisteen avulla tutkittu myös Australiassa, ja samoin tuloksin kuin muuallakin päin maailmaa. Australiassakin saatiin siis todisteita siitä, että ravitsemuksen korjaamisesta voi olla selvää hyötyä keskittymisvaikeuksista kärsiville, ylivilkkaille ja impulsiivisille lapsille.

Satunnaistetun, plasebokontrolloidun kaksoissokkotutkimuksen toteuttivat Etelä-Australian yliopisto Adelaidessa ja CSIRO Human Nutrition -niminen tutkimuslaitos.Tutkimukseen osallistui 132 ADHD-lasta, jotka olivat iältään 7–12-vuotiaita. Aktiiviryhmässä käytetystä eye q -rasvahappovalmisteesta on jo aiemmissa uraauurtavissa tutkimuksissa osoitettu olevan merkittävää hyötyä oppimishäiriöihin.

– Tulokset tukevat muiden tutkimusten tuloksia, joissa on nähty ADHD-oireisten kehitysvaikeuksien helpottumista monityydyttymättömiä rasvahappoja sisältävillä ravintolisillä, ja ne ovat lupaavia joidenkin lasten lisähoitoa ajatellen, sanoo tutkimusta johtanut tutkija, tohtori Natalie Sinn Parletta.

Tuloksia myös Ruotsista

ADHD-ongelmien lievitystä eye q -valmisteen avulla on tutkittu myös Ruotsissa. Göteborgin yliopiston tutkimusta johti tohtori Mats Johnson. Kolme kuukautta kestäneeseen tutkimukseen osallistui 75 ADHD-lasta, joiden ikähaitari oli 8–18 vuotta. Kyseessä oli satunnaisotos-, kaksoissokko- ja lumekontrolloitu tutkimus.

Tutkimustulokset olivat samankaltaisia kuin muuallakin. Eye q -rasvahappovalmiste vaikutti ADHD-oireisiin kokonaisuudessaan positiivisesti, mutta merkittävästi niin tarkkaavaisuushäiriöihin, ylivilkkauteen ja lukemiseen kuin kirjoittamiseenkin.

Tutkijat totesivat, että eye q -ravintolisästä voivat hyötyä erityisesti sellaiset lapset, joilla on tarkkaavaisuusongelmia, luku- ja kirjoitusvaikeuksia sekä kehityksellisiä koordinaatiohäiriöitä.

Teksti Reijo Ikävalko

Terveys-Hymy 8-14

Teksti: Hymy
Avainsanat: ADHD, rasvahappo, psyykkinen sairaus

Kommentit

Oma kommentti