Ravintolisät ehkäisevät sydänkuolemia

Tohtori Matti Tolonen on heinäkuun palstallaan sydämen asialla.

Ruotsissa tehty ikäihmisten viisivuotinen seurantatutkimus osoittaa, että seleeni- ja ubikinonilisät ehkäisevät sydämen vajaatoimintaa sekä sydän- ja verisuonitaudeista johtuvia kuolemia.


Tukholman Karoliinisen Instituutin ja Linköpingin yliopiston yhteiseen kaksoissokkotutkimukseen osallistui 443 henkilöä, iältään 70–88 vuotta. Tulokset julkaistaan sydänlääkäreiden ammattilehdessä. Tutkimus puoltaa ravintolisien käyttöä ikäihmisten terveyden edistämisessä.

Aloin jo 1980-luvun alkupuolella hoitaa omia yksityispotilaitani seleenillä, ubikinonilla, kalaöljyllä ja muilla ravintolisillä. Tätä uutta hoitomuotoa alettiin kutsua vitamiini- ja hivenainehoidoksi ja se herätti julkisuudessa suurta kiinnostusta, mutta myös ankaraa vastustusta.

Erityisesti ravintolisiä vastustivat silloinen Kansanterveyslaitos, Kela ja monet tunnetut professorit itsensä arkkiatrin johdolla. He väittivät, ettei ravintolisiä tarvita, vaan kaikki tarpeelliset suojaravinteet saadaan tavallisesta kotiruoasta. Vitamiinihoitoa antavia lääkäreitä nimiteltiin huijareiksi ja heidän potilaitaan pidettiin säälittävinä pöhköinä, jotka kuluttivat rahojaan turhuuksiin.

Vaan kuinkas sitten kävikään? Monet pätevät tutkimukset – kuten nyt uusi ruotsalaistutkimus – ovat osoittaneet ravintolisien ehkäisevän kroonisia sairauksia ja jarruttavan niiden etenemistä. Vitamiineja tutkitaan nyt vilkkaammin kuin koskaan lääketieteen historiassa. Viime vuosina on käynyt ilmi muun muassa, että valtaosa maapallon väestöstä potee piilevää D-vitamiinin puutosta, joka myötävaikuttaa lähes kaikkiin kansansairauksiin.

Puolet ruotsalaisista koehenkilöistä sai päivittäin ruoan lisänä orgaanista seleeniä (200 mikrogrammaa) ja ubikinonia (200 mg) ja toinen puoli toimi verrokkeina, jotka saivat tehottomia lumevalmisteita. Verrokeiksi kaltaistettiin samanikäisiä ja samaa sukupuolta olevia henkilöitä kuin ravintolisiä saaneet olivat. Näin tehtiin siksi, jotta nähtäisiin, olisiko ravintolisillä todellista vaikutusta vai ei. Toisin sanoen, verrokkien tarkoitus oli osoittaa, kuinka käy, ellei käytä ravintolisiä.

Seleeni ja ubikinoni valittiin tutkittaviksi ravintolisiksi, koska niitä oli käytetty jo kauan itsehoidossa ja kumpikin ehkäisevät, vaimentavat ja sammuttavat hapetusstressiä ja matala-asteista kroonista tulehdusta, inflammaatiota, jotka myllertävät muun muassa sydänpotilaiden elimistössä.

Osallistujille tehtiin kuuden kuukauden välein lääkärintarkastuksia, jolloin tutkittiin myös ultraäänellä sydämen rakennetta ja pumppaustoimintaa ns. ekkokardioagrafiassa, ja lisäksi koehenkilöistä otettiin verikokeita. Niistä mitattiin sydämen toimintaa kuvaava aine nimeltään NT-proBNP, joka paljastaa mahdollisen vajaatoiminnan. Suurentunut NT-proBNT:n pitoisuus ennustaa lähestyvää sydänkuolemaa. Tutkimuksessa pysyi loppuun asti mukana 228 henkilöä – osa kuoli matkan varrella tai lopetti muusta syystä).

Verrokkien ja aitoja ravintolisiä saaneiden henkilöiden kuolleisuudessa oli yli kaksinkertainen ero. Verrokeista kuoli 12 prosenttia, mutta ravintolisä nauttineista vain kuusi prosenttia.

Oikeita ravintolisä nauttineiden NT-proBNP-pitoisuudet olivat 48 kuukauden kuluttua merkitsevästi pienempiä (214 ng/l) kuin verrokkien (302 ng/l). Myös ravintolisäryhmän ekkokardiografian tulokset olivat paremmat kuin lumeryhmässä. Ravintolisät siis suojasivat sydäntä ja ehkäisivät sen vajaatoimintaa sekä turhia sydänkuolemia. Ravintolisillä oli todennäköisesti synerginen yhteisvaikutus, päättelivät tutkijat. Tutkimus julkaistaan arvostelussa sydänlääkäreiden ammattilehdessä International Journal of Cardiology.

Tulokset olisivat voineet olla vieläkin parempia, jos koehenkilöille olisi annettu seleenin ja ubikinonin lisäksi päivittäin 100 mikrogrammaa D-vitamiinia ja väkevöityä etyyliesteröityä kalaöljyä. Euroopan Sydänlääkäriyhdistys suositteleekin nauttimaan sydämen suojaksi tällaista uudenaikaista kalaöljyä, joka on paljon tehokkaampaa kuin peruskalaöljy.

Mutta jo nykyiselläänkin uusi tutkimus osoitti, että ns. hivenainelääkärit ovat olleet kaiken aikaa oikeassa: ravintolisät edistävät terveyttä ja hyvinvointia.

Teksti: Tohtori Matti Tolonen

Teksti:Matti Tolonen, LKT, dosentti
Avainsanat: sydän, ravintolisä, seleeni, ubikinoni, sydänkuolema

Kommentit

Oma kommentti