TOHTORI MATTI TOLONEN, 29.8.2005
© MIGUEL VERA/SKOY

Ravintolisien yhteiskäyttö hidastaa sarkopeniaa

– Olen kirjoittanut Terveys-Hymyyn syksyllä 2016 sarkopeniasta, mutta tässä on nyt uutta tietoa, kertoo tohtori Matti Tolonen.

Sanotaan, että ”kukaan ei ole niin vanha ettei uskoisi vielä vuotta elävänsä”. Valitettavasti vanhenemiseen liittyy lisääntynyt kroonisten, usein parantumattomien sairauksien riski sekä sarkopenia eli hauraus-raihnaisuusoireyhtymä (HRO). Se tarkoittaa ikääntymiseen liittyvää lihasmassan ja -voiman asteittaista vähenemistä ja yleistä terveydentilan heikkenemistä ilman mitään diagnosoitua sairautta. Onneksi sarkopeniaa voidaan hidastaa säännöllisellä kuntoliikunnalla, terveellisellä ravitsemuksella ja ravintolisien yhteiskäytöllä.
Sarkopenia alkaa vähitellen 50. ikävuoden jälkeen, jolloin lihasmassa ja -voima vähenevät vuosittain 1-2 prosenttia. 60. ikävuoden jälkeen vähennys yltyy kolmeen prosenttiin vuodessa, ja sisäelimiin alkaa kertyä terveydelle haitallista viskeraalista rasvaa, joka aiheuttaa hiljaista kroonista tulehdusta. Samalla nivelten liikkuvuus ja fyysinen aktiviteetti vähenevät, mikä lisää kaatumisen sekä luunmurtumien riskiä.
Sarkopeniaa tutkitaan mittaamalla paino (esim. 5 kg), jonka ikäihminen pystyy nostamaan ja kantamaan, mittaamalla käsien puristusvoima, jonka tulisi olla miehillä yli 26 ja naisilla 16 kg, kellottamalla aika joka kuluu kävellessä tuetta neljä metriä tai huoneen poikki, nousemaan toistuvasti tuolista seisaalleen, nousemaan kymmenen porrasaskelmaa, jne. Kävelynopeuden tulisi olla vähintään 0,8 metriä sekunnissa. Lihasmassaa voidaan mitata myös tietokonekuvauksin. Painonhallinta välttämällä liikoja hiilihydraatteja, säännöllinen kuntoliikunta (lenkkeily, tanssi, golf, lankutus ja painojen nostelu ym.) sekä  ravintolisät yhdessä ehkäisevät ja hidastavat tutkitusti sarkopeniaa.
Suuri PROVIDE-tutkimus, joka tehtiin 380 ikäihmiselle seitsemässä eri maassa (Australia, Hollanti, Iso-Britannia, Italia, Ranska, Ruotsi ja Saksa) osoitti vakuuttavasti, että samanaikaisesti nautitut ravintolisät, D-vitamiini, heraproteiini (yli 1 g/painokilo) ja haaraiset aminohapot (leusiini, isoleusiini, valiini) auttavat säilyttämään lihasmassaa, -voimaa ja -kestävyyttä jo 13 viikossa. Samalla matala-asteista kroonista tulehdusta ilmaisevat sytokiinit vähenevät verestä. Tulehdus on kaikkien pitkäaikaisten sairauksien syytekijä ja ylläpitäjä.
Vuonna 2015 julkaistiin 79 porilaisen yli 65-vuotiaan miehen ja 439 naisen tutkimus, jonka mukaan seerumin D-vitamiinivaje (S-D-25 alle 50 nmol/l) heikentää fyysistä kuntoa ja yli 75 nmol/l kohentaa sitä. Koehenkilöiden lihaskuntoa testattiin mittaamalla reisilihasten voimaa viidessä maksimaalisen isometrisen jännityksen toistossa, tuolilta ylös -nousussa ja 10 metrin kävelynopeudessa. Alussa koehenkilöt olivat samanlaisessa kunnossa, mutta vuoden kuluttua ryhmien väliset erot olivat muuttuneet merkittävästi: mitä suurempi S-D-25-pitoisuus, sitä parempi lihaskunto. Tutkijoiden mielestä ikääntyvien ihmisten S-D-25:n tulee olla yli 75 nmolin/l eikä suinkaan 50 nmol/l, kuten Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos (THL) ja ravitsemuseliitti kuvittelee. Archives of Gerontology and Geriatrics -lehdessä julkaistun tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan maksutta verkosta https://urly.fi/1dTP.
Entuudestaan tiedetään, että 60-vuotiaiden reisilihasten karnosiinin pitoisuus on vähentynyt puoleen 30 vuodessa. Muutokset kiihtyvät iän myötä niin, että 70-vuotiaan miehen etureiden lihakset ovat jo 25 prosenttia pienemmät kuin 20-30-vuotiailla. Nämä havainnot selittävät ikääntymiseen liittyvää fyysisen suorituskyvyn heikkenemistä. Onneksi sitä voidaan hidastaa ja korjata nauttimalla ravintolisinä karnosiinia ja E-EPA-kalaöljyä.
Sveitsiläiset, italialaiset ja bahrainilaiset urheilulääketieteen, kuntoutuksen ja ikääntymisen tutkijat osoittivat uudessa satunnaistetussa kaksoissokkotutkimuksessaan, että usean ravintolisän yhteiskäyttö lisää noin 70-vuotiaiden ihmisten lihasmassaa ja lihasvoimaa ja vähentää lihasten väsymistä ja sisäelinrasvaa. Testiin osallistui 8 miestä ja 30 naista, keski-iältään 69 ± 5 vuotta. Heidän painonsa oli keskimäärin 69 ± 16 kg ja pituutensa 160 ± 1 cm. He saivat ruuan lisänä 12 viikkoa päivittäin joko lumetta tai välttämättömiä aminohappoja, kreatiinia, D-vitamiinia, alfalipoiinihappoa, resveratrolia ja ubikinonia, kaikkia yhtä aikaa. Ravintolisiä saaneiden henkilöiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus suurentui keskimäärin 22,5 nmol/l (64  86 nmol/l), lihasmassa kasvoi 0,34 kg ja lihasvoima lisääntyi. Samalla viskeraalinen rasva ja masentuneisuus vähenivät. Tämä kaikki tapahtui ilman ruokavalion muutosta tai liikunnan lisäämistä. Tutkimuksen voi lukea kokonaisuudessaan maksutta verkosta https://urly.fi/1dKP.
Sarkopeniaa ehkäiseviä ja jarruttavia ravintolisiä ovat myös berberiini, etyyliesteröity kalaöljy, magnesium ja maitohappobakteerit. Ravintolisien yhteiskäytön edut perustuvat niiden yhteis- ja vuorovaikutukseen, jota olen korostanut jo yli 35 vuotta.

Teksti: Mika Lahtonen
Avainsanat: Matti Tolonen, ravintolisä, sarkopenia

Kommentit

Oma kommentti