Ravitsemustieto kiinnostaa

Tuoreen tutkimuksen mukaan suomalaiset saavat riittävästi tietoa ravitsemusasioista. Kuitenkin ainoastaan joka toinen suomalainen kokee helpoksi päättää kenen ravitsemusneuvoja noudattaa. Samalla yli kolmannes  kokee neuvojen noudattamisen vaikeaksi tai erittäin vaikeaksi. Ravitsemusasioissa luotetaan ennen kaikkea ravitsemusalan ammattilaisiin, mutta moni kuuntelee muiden neuvojen sijaan ensisijaisesti omaa kehoaan.

Ravitsemusasiat kiinnostavat suomalaisia: kolmasosa Nestlén tuoreeseen tutkimukseen vastanneista kertoo olevansa hyvin kiinnostunut ravitsemuksesta ja sen vaikutuksesta terveyteen. Vain 6 prosenttia ei ole missään määrin kiinnostunut aiheesta. Mitä vanhemmaksi vastaajat tulevat, sitä enemmän ravintoasiat kiinnostavat. Merkittävää eroa on myös sukupuolten välillä: naisista 40 prosenttia on hyvin kiinnostunut ravitsemuksesta, kun miesten kohdalla luku on 25 prosenttia.

Tutkimukseen vastanneista 22 prosenttia luottaa ensisijaisesti lääkäreihin ja terveydenhoitohenkilökuntaan ravitsemukseen liittyvässä neuvonnassa. Lähes yhtä moni suomalainen (21 %) kuuntelee kuitenkin ensisijaisesti omaa kehoaan.

Tutkimuksen mukaan ravitsemusasioissa suomalaiset luottavat ensisijaisesti ravitsemusalan ammattilaisiin (37 %). Ketä suomalaiset pitävät ravitsemusalan ammattilaisina, onkin toinen kysymys. Nykyisin monet muutkin kuin laillistetut ammattilaiset voivat esiintyä ravitsemuksen ammattilaisina ja neuvot ovat hyvinkin kirjavia ja niiden perusteet vaihtelevia. Ihmisten saattaa olla vaikea hahmottaa, mihin ja kenen neuvoihin luottaa.

Teksti:Hymy
Kuvat:Om-arkisto
Avainsanat: ravitsemustieto

Kommentit

Oma kommentti