Tohtori Matti Tolonen: Kolesterolin lääkehoito uskottavuuskriisissä

Matti TolonenTohtori Matti Tolonen on samoilla linjoilla TV1:n MOT-ohjelman kanssa. Hänkin kritisoi kovalla kädellä nykyistä kolesterolihoitoa. – Ajetaanko nyt potilaiden vai lääketeollisuuden etuja? Tolonen kysyy.

Tohtori Matti Tolonen toteaa tyytyväisenä, että TV1:n viime lokakuinen MOT-ohjelma Kolesterolipommi avasi ihmisten silmät näkemään, kuinka lääketeollisuuteen sidoksissa olevat lääketieteen professorit ja dosentit laativat kansallisia Käypä hoito -ohjeita, joiden mukaan lääkäreiden tulee hoitaa potilaitaan.

– Kolesterolilääkkeitä suosittelevan Duodecimin Käypä hoito -työryhmän puheenjohtaja on kardiologian professori Matti J. Tikkanen ja jäsenet professorit Timo Strandberg, Petri Kovanen, Jorma Viikari ja Antero Kesäniemi sekä dosentit Hannu Vanhanen, Mikko Syvänne ja Matti Salo. Saloa lukuun ottamatta koko työryhmä saa rahaa lääketeollisuudelta.

– Syvänne myönsi MOT-ohjelmassa vastaanottaneensa teollisuudelta rahaa ”vaatimattomia summia”. Herää kysymys, missä roolissa Vanhanen entisenä ja Syvänne nykyisenä Sydänliiton ylilääkärinä on hoitanut ja hoitaa tehtäväänsä? Ajavatko he potilaiden vai lääketeollisuuden etuja, tohtori Matti Tolonen ihmettelee.

– Työryhmän suosituksilla on laajakantoiset seuraamukset, jotka koskevat myös Sydänliittoa, Diabetesliittoa, Kelaa, sosiaali- ja terveysministeriötä, Terveyden ja hyvinvoinnin laitosta, Lääkelaitosta ja Lääkehoidon kehittämiskeskusta ja jopa valtiovarainministeriötä.

Käypä hoito -työryhmä närkästyi MOT-ohjelmasta ja julkaisi Lääkärilehdessä tiedotteen, jonka mukaan ohjelma sisälsi virhetulkintoja. Työryhmä korostaa lausunnossaan, ettei kolesterolia pidä lääkitä pelkän verikokeen perusteella. Tällaista lausetta ei kuitenkaan löydy itse suosituksesta, joten käytännössä lääkärit määräävät usein lääkityksen laboratorioarvon perusteella.

Rasvasoturina tunnetuksi tullut professori Kari Salminen vaatiikin virkamiesvastuuta Käypä hoito -suositusten antajille. Hän kirjoittaa Duodecimissa:

”Parin viimeisen vuosikymmenen Käypä hoito -ohjeet ovat toistuvasti asettaneet kaikkien suomalaisten veren kokonaiskolesterolipitoisuuden tavoitearvoksi alle 5 mmol/l. Tämän kokonaisvaltaisen väestötavoitteen perustelut ovat jääneet hämärän peittoon. Tavoite on tehokkaalla tiedottamisella saatettu niin lääkärikunnan ohjenuoraksi kuin siitä useinkin hätääntyneiden ihmisten tietoisuuteen. Ainakin seitsemän kymmenestä suomalaisesta ylittää tiukan suositusarvon.”

Tohtori Tolosen mielestä kolesterolilääkkeitä ei tarvittaisi juuri lainkaan, jos ihmiset oppisivat tasapainottamaan ravintonsa omega-6:n omega-3:n suhteen. Nykyisellään se on aivan liian korkea. Vinoutunut suhde on helppo korjata kalaöljyllä, Tolonen huomauttaa.

Euroopan sydänlääkäriyhdistys tukee Tolosen käsitystä. Vuonna 2008 julkaistuissa ohjeissaan yhdistys kehotti lääkäreitä harkitsemaan kalaöljyn määräämistä potilaille, jotka syövät vain vähän tai ei lainkaan kalaa ja niille, jotka eivät siedä statiinilääkkeitä. Englannissa lääkehoitoja vartioiva laitos The National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) antoi jo vuonna 2007 lääkäreille ohjeet määrätä sydänpotilaille etyyliesteröityä kalaöljyä. Nyt lontoolainen sydänprofessori Martin R. Cowie suosittaa samaa sydänlääkäreiden ammattilehdessä European Journal of Cardiovascular Medicine.

Suomessa kalaöljy lisättiin huhtikuussa 2009 valtimotautien ja veren rasvahäiriöiden Käypä hoito -suosituksiin. Tolonen huomauttaa, että kalaöljyissä on suuria laatueroja. Tavalliset peruskalaöljyt sisältävät vain 30 prosenttia omega-3:a, mutta tehokkaampia 90-prosenttisia etyyliesteröityjä kalaöljyjä saa vapaasti terveyskaupoista ja luontaistuoteosastoilta.

Tolonen on laatinut yhdessä tohtori Pentti Raasteen kanssa Sydänpotilaan itsehoidon oppaan, jossa suositellaan kalaöljyn lisäksi vielä alfalipoiinihappoa, berberiiniä, B-, C-, D- ja E-vitamiineja, karnosiinia, kromia, magnesiumia, seleeniä ja ubikinonia. Maksuttoman oppaan voi hakea terveyskaupasta.

Teksti: Reijo Ikävalko

Terveys-Hymy 12-10

Teksti: Hymy
Avainsanat: kolesteroli, kalaöljy

Kommentit

Oma kommentti