TOHTORI MATTI TOLONEN, 29.8.2005
© MIGUEL VERA/SKOY

Tohtori Tolonen: Karnosiini auttaa vakavan masennuksen hoidossa

Mainos

Masennuksesta on tullut suomalaisten kansantauti, jonka lääkehoito on kallista, suurimmaksi osaksi tehotonta ja potilaita koukuttavaa, tohtori Matti Tolonen kirjoittaa.

Masennuksen hoitoa voidaan tehostaa merkittävästi antamalla potilaalle ravintolisiä, mm. berberiiniä, D-vitamiinia, magnesiumia, E-EPA-kalaöljyä, karnosiinia ja sinkkiä. Uusi kliininen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus osoittaa, että sitalopraamin lisänä annettu karnosiini (800 mg päivässä) tehostaa hoitoa huomattavasti jo kuudessa viikossa.
Karnosiinin masennusta ehkäisevästä ja parantavasta vaikutuksesta on saatu jo kauan tietoa koe-eläintutkimuksesta, mutta ihmistutkimuksia on vasta vähän. Iranilaiset psykiatrian klinikat tutkivat karnosiinin vaikutusta vakavaa masennusta sairastavilla potilailla masennuslääke sitalopraamin lisänä. Tulokset olivat vallan erinomaiset.
Tutkimukseen seulottiin 90 potilaan joukosta 58 potilasta, jotka kaikki söivät sitalopraamia, enintään 40 mg/vrk. Heidän pisteensä Hamiltonin asteikolla (HAM-D) olivat vähintään 19, mikä merkitsi vaikea-asteista masennusta. Hamiltonin asteikkoa käytetään tieteellisissä tutkimuksissa masennuksen vaikeusasteen arvioimiseen. Potilaiden HAM-D-pisteet arvioitiin vaikutusjakson alussa sekä kahden, neljän ja kuuden viikon kuluttua.
Potilaat satunnaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai kuusi viikkoa lääkkeiden lisäksi karnosiinia 2 x 400 mg päivässä ja toinen ryhmä (verrokit) sai lumetta. Koe oli kaksoissokko, joten enempää potilaat kuin lääkäritkään eivät tienneet vaikutusjakson aikana kuka sai mitäkin valmistetta. Järjestelyn tarkoituksena oli eliminoida uskomusten vaikutus. Alussa ryhmien HAM-D-pisteissä ei ollut merkittävää eroa.
Karnosiinia saaneiden potilaiden pisteet paranivat – eli masennus lieveni – vaikutusjakson aikana merkitsevästi nopeammin ja enemmän kuin verrokkien. Karnosiinia saaneista useampi tuli hoidon aikana oireettomaksi eli pääsi remissioon lumeryhmään verrattuna.
Karnosiinin lisääminen sitalopraamihoitoon voi parantaa nopeasti ja tehokkaasti potilaiden vaikea-asteisia masennusoireita, päättelivät psykiatrit. Karnosiini oli hyvin siedettyä, eikä se aiheuttanut mitään haittavaikutuksia. Psykiatrit toivovat lisää kliinisiä tutkimuksia kar-nosiinin masennusta parantavasta vaikutuksesta.

Yli 2500 tieteellistä julkaisua

Karnosiini on parhaiten tutkittuja ravintolisiä maailmassa. Siitä on tällä hetkellä Yhdysvaltain terveysviraston PubMed-tietokannassa jo lähes 2 550 tieteellistä julkaisua, joista suurin osa on solu- ja koe-eläintutkimuksia. Kliinisiä ihmistutkimuksia on vasta vähän, koska ne ovat kalliita ja työläitä ja niihin on vaikea saada rahoitusta, sillä karnosiinia ei voi patentoida. Tämänkin psykiatrisen tutkimuksen tuloksia voi käyttää hyväkseen kuka tahansa.
Karnosiinin hyvät vaikutukset lihaksistossa ja aivoissa ovat olleet tiedossa jo kauan. Kuntoilijat ja urheilijat ovat käyttäneet karnosiinia vuosikausia ravintolisänä, koska se kohentaa fyysistä suorituskykyä ja nopeuttaa palautumista kuormituksesta. Karnosiini on myös diabeetikkojen suosima ravintolisä, joka tasapainottaa verensokeria sekä ehkäisee ja hillitsee diabeteksen lisätauteja.

Lääketeollisuuden luja ote

Masennuksen hoidossa kannattaa käyttää samanaikaisesti muitakin tehokkaita ja turvallisia ravintolisiä, kuten berberiiniä, D-vitamiinia (100 mikrogrammaa/vrk), E-EPA-kalaöljyä (2 g/vrk), magnesiumia (350 mg/vrk) ja sinkkiä 45-60 mg/vrk). Psykiatrian klinikat eri maissa ovat osoittaneet monissa tutkimuksissa, että E-EPA, joko pelkästään tai masennuslääkkeiden lisänä, nopeuttaa masennuksen paranemista, ehkäisee sen uusiutumista ja vähentää lääkityksen sivuvaikutuksia. Psykiatri Mauno Rauramo ehdotti jo vuonna 2009 lääkäriseura Duodecimille (tämän) kalaöljyn lisäämistä masennuksen Käypä hoito –ohjeisiin, mutta näin ei ole tapahtunut, koska lääketeollisuudella on siihen luja ote. Ravintolisien käyttö näet vähentäisi synteettisten lääkkeiden menekkiä, mikä ei ole lääketeollisuuden etujen mukaista, mutta säästää yhteiskunnan kustannuksia.

Teksti:Matti Tolonen

Kommentit

Oma kommentti