Ubikinoni lievittää ja parantaa statiinien lihashaittoja

Tohtori Matti Tolonen kertoo, kuinka kolesterolilääkkeisiin kuuluvien statiinien haittoja voidaan vähentää ubikinonilla.

Noin 700 000 suomalaista­ syö päivittäin kolesterolia alentavia lääkkeitä, statiineja. Heistä valtaosa on terveitä ihmisiä, joita lääkitään siinä virheellisessä uskossa, että statiinit ehkäisisivät sairastumista sepelvaltimotautiin ja sydäninfarktiin. Tyypin 2 diabeetikoillekin, jota on Suomessa ainakin 250 000, määrätään statiineja, koska heillä on suuri sydäntaudin riski. Näistä suomalaisista statiinien syöjistä ainakin 120 000 potee sivuvaikutuksina lihaskipuja, -heikkoutta, -väsymystä, -kramppeja ym. haittaa.
Syynä on se, että samalla kun lääkitys estää maksaa valmistamasta kolesterolia, estyy samalla myös ubikinonin synteesi, jota tarvitaan lihasten ja sydämen energian tuottoon. Uusi koontitutkimus todistaa, että ubikinonin nauttiminen ”purkista” statiinien lisänä ehkäisee ja parantaa niiden aiheuttamia haittavaikutuksia lihaksissa. Tämä meta-analyysi lopettaa pitkään jatkuneen kiistan siitä, onko statiinien lisänä syytä nauttia ubikinonia vai ei. Ravinnosta saamme ubikinonia vain 3-5 mg päivässä, joten se ei riitä korjaamaan statiinien sivuvaikutuksia.
Meta-analyysissa tarkastettiin vuosina 2007-2017 julkaistuista 868 tutkimuksesta 12 parasta kliinistä kaksoissokkotutkimusta. Niihin oli osallistunut 575 statiininsyöjää, jotka olivat saaneet lihashaittoja. Heidät oli arvottu tieteen kultaisen säännön mukaisesti kahteen ryhmään, joista toinen, 294 potilasta, sai statiinien lisänä ubikinonia ja toinen (verrokit), 281 potilasta, sai lumetta. Eri tutkimuksiin oli osallistunut 37-76 potilasta, ja vaikutusjaksot näissä olivat 1-3-kuukauden mittaisia. Tulokset osoittivat vakuuttavasti, että ubikinonin nauttiminen vähensi merkitsevästi lihaskipuja, lihasheikkoutta, lihaskramppeja ja lihasten väsymistä. Tutkimus tukee potilaiden kokemusperäistä tietoa.
Vanhaa tietoa nurin
Analyysi kumoaa vanhaa väärää tietoa, jonka perusteella kardiologit ja muutkin lääkärit ovat vähätelleet ubikinonin hyötyjä. Vanhentunut ja virheellinen käsitys perustui pääosin vuosina 1987-2014  julkaistuun koontitutkimukseen, jossa oli analysoitu vain kuusi tutkimusta – yhteensä 302 potilasta – joissa ei ollut saatu tilastollisesti merkitsevää näyttöä ubikinonin hyödyistä statiinien aiheuttamissa myopatioissa. Ubikinonin päiväannokset tuolloin olivat aivan liian pieniä, yleensä vain 10–30 mg, mikä ei riitä statiinien syöjille. Mitättömillä annoksilla saadaan mitättömiä tuloksia. Nykyään ubkinonia nautitaan kymmenen kertaa suurempina päiväannoksina, jotka antavat hyvän hoitovasteen.
Uuden meta-analyysin voi lukea maksutta kokonaisuudessaan Yhdysvaltain sydänliiton Journal of American Heart Assocociation -tiedelehden verkkosivulta (https://www.ahajournals.org/doi/pdf/10.1161/JAHA.118.009835).
Artikkeli kumoaa myös mm. Lääkäriseura Duodecimin ahkerasti viljelemän väitteen, jonka mukaan ravintolisien käyttö olisi ”uskomushoitoa”. Suosittelen statiininsyöjille ubikinonia 200-300 mg/vrk (kuten otan itsekin ihan vain yleiskunnon ylläpitoon).

Teksti:Matti Tolonen
Avainsanat: statiini, ubikinoni

Kommentit

Oma kommentti