Tunnetko eturauhashoidon Käypä Hoito -suositukset?

Eturauhasen liikakasvun hoitovaihtoehtoja ovat seuranta, lääkehoidot, höyläys ja laserhoidot.


Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu yleistyy iän myötä. Mikroskooppitutkimuksissa liikakasvua todetaan jopa 80 prosentilla yli 60-vuotiaista miehistä, mutta vain 40 prosentilla esiintyy siitä johtuvia virtsaoireita. Leikkaushoitoa tarvitsee noin 10 prosenttia kaikista ikäluokan miehistä.

Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu ahtauttaa virtsaputkea, estää virtsan kulkua ja aiheuttaa virtsaoireita. Tiheä virtsaamistarve, yövirtsaaminen, virtsauspakko ja pakkoinkontinenssi ovat kerääntymisoireita. Tyhjennysoireita ovat virtsantulon viipyminen, heikentynyt virtsasuihku, ponnistuksen tarve virtsatessa, virtsauksen keskeytyminen, vajaan tyhjentymisen tunne ja virtsaumpi.

– Mikäli ehdotonta syytä eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun leikkaushoitoon ei ole, tulisi lääkehoitoa kokeilla 3–6 kuukautta ennen kuin tehdään ratkaisu kajoavasta hoidosta. Paras teho lääkehoidossa saadaan kahden lääkeaineen yhdistelmällä. Höyläysleikkaus on edelleen eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun leikkaushoidon kultainen standardi, vaikka myös viherlaserilla saadaan hyviä hoitotuloksia, tiivistää suositustyöryhmän puheenjohtaja, urologian professori Teuvo Tammela TAYS:ista.

Lääkäri kartoittaa eturauhasvaivoista kärsivän miehen oireet yleensä kyselylomakkeilla, jotka mittaavat oireiden vaikeusastetta ja niiden potilaalle aiheuttamaa vaivaa. Perustutkimuksia ovat oirekyselylomakkeen ja virtsauslistan täyttö sekä kliininen tutkimus, johon kuuluvat alavatsan tunnustelu ja eturauhasen tutkiminen peräaukon kautta.

Laboratoriotutkimuksista keskeisiä ovat virtsan tutkiminen, seerumin kreatiniini ja prostataspesifinen antigeeni eli PSA-tutkimus. Lieväoireisille ja keskivaikeista oireista kärsiville riittää hyvin seuranta, jos oireet eivät huononna oleellisesti elämänlaatua eikä komplikaatioita ole.

Eturauhasvaivan tutkimus ja hoito tapahtuu pääasiassa perusterveydenhuollossa. Yleislääkäri voi aloittaa lääkehoidon, kun hän on sulkenut pois muut virtsaamisoireita aiheuttavat sairaudet ja vakuuttunut siitä, että oireiden taustalla on eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu.

Lääkehoidossa on erilaisia vaihtoehtoja, joita yhdistellään tarpeen vaatiessa, jotta potilaan oireet saadaan kuriin. Osa valmisteista pienentää eturauhasen kokoa, jolloin oireet lievittyvät ja virtsasuihkun huippuvirtaama paranee. Toiset valmisteet lievittävät oireita lisäämällä virtsasuihkun huippuvirtaamaa ja vähentävät jäännösvirtsan tilavuutta. Kaikilla valmisteilla on myös sivuvaikutuksia.

Mikäli lääkehoito ei yksin riitä, hoitovaihtoehtoina on erilaisia kajoavia hoitoja. Joissakin tapauksissa leikkaushoito on ensisijainen hoitovaihtoehto, esimerkiksi kun jäännösvirtsan määrä on suuri, potilaalla on rakossa suuri divertikkeli eli pullistuma, uusiutuva makrohematuria eli virtsassa esiintyy toistuvasti verta tai virtsatieinfektioita. Potilaan omia toiveita pyritään myös kuulemaan.

Höyläysleikkaus on perinteinen hoitomuoto, jonka avulla virtsasuihku paranee, jäännösvirtsa vähenee ja oireet lievittyvät tehokkaasti. Leikkauksen komplikaatioita ovat verenvuoto, virtsarakon kaulan tai virtsaputken arpikurouma ja ponnistusinkontinenssi. Leikkausvaihtoehtoja ovat myös avoin eturauhasen hyvänlaatuisen liikakasvun poistoleikkaus tai eturauhasen halkaisuleikkaus riippuen eturauhasen koosta. Myös katetrihoidot ovat mahdollisia.
Uudemmista hoitovaihtoehdoista laserhoidot ovat turvallisia ja tehokkaita. Tulokset 120 watin viherlaserilla ovat verrattavissa höyläysleikkaukseen.

Laserhoitojen etuna höyläysleikkaukseen verrattuna on niukempi verenvuoto. Hoitona voidaan käyttää myös eturauhasen lämpöhoitoa ja höyrystämistä.
Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Urologiyhdistyksen asettama työryhmä on päivittänyt vuonna 1999 laaditun ja viimeksi vuonna 2005 päivitetyn Käypä hoito -suosituksen eturauhasen hyvänlaatuisesta liikakasvusta. Suositus potilasversioineen on luettavissa internetissä, osoitteessa www.kaypahoito.fi.

 Teksti: Reijo Ikävalko

Teksti: Hymy
Avainsanat: eturauhanen, eturauhasen liikakasvu

Kommentit

Oma kommentti