Tupakointi vähenee, juominen lisääntyy

Suomalaisten tupakointi on vähentynyt edelleen, sillä 15–64-vuotiaista miehistä polttaa 24 prosenttia – edelleen silti siis joka neljäs – ja samanikäisistä naisista 18 prosenttia eli vähemmän kuin joka viides. Miesten päivittäinen tupakointi on vähentynyt kaikkialla muualla paitsi Kaakkois-Suomessa, missä miesten tupakointi on suorastaan lisääntynyt.

Sen sijaan alkoholin kulutus on kasvanut ja raittiiden määrä vähentynyt entisestään. Noin 12 prosenttia kansalaisista ei käytä ollenkaan viinaksia. Huonoihin uutisiin lukeutuu myös se, että ylipaino lisääntyy edelleen. Elintavoissa on kuitenkin suuria alueellisia eroja, ja onneksi myös terveelliset ruokatottumukset ovat yleistyneet.

Miehistä 49 prosenttia ja naisista 55 prosenttia harrastaa vapaa-ajan liikuntaa vähintään kolme kertaa viikossa. Naiset harrastivat työmatkaliikuntaa yleisemmin kuin miehet. Miehistä 56 prosenttia ja naisista 44 prosenttia on tulkittu ylipainoisiksi, ja lihaviksi luokiteltuja eli painoindeksiltään yli 30 olevia oli miehistä 15 prosenttia ja naisista 16 prosenttia. Liikuntaa ja ruokailutapojen remontointia tarvitaan siis edelleen.

Uudellamaalla syödään terveellisemmin kuin muualla Suomessa, mutta viinaksien kanssa lotrataan selvästi enemmän kuin muualla. Toisaalta taas ylipaino oli Uudenmaan ulkopuolella selvästi yleisempää.

Teksti:Reijo Ikävalko
Avainsanat: tupakointi, alkoholi, tupakka, ylipaino, liikunta, juominen

Kommentit

Oma kommentti