Kuvaryhmä, Mirva Kakko

Työstressi lisää diabetesriskiä

Työn aiheuttama stressi on yhteydessä tyypin 2 diabetekseen, lihavuuteen ja fyysiseen passiivisuuteen, osoittaa tuore väitöstutkimus.

Euroopan Unionin tietojen mukaan noin viidennes työntekijöistä kärsii työstressistä, mutta arviot yleisyydestä vaihtelevat määritelmästä ja tutkimuksesta riippuen viiden ja 80 prosentin välillä. Tutkituimman määritelmän mukaan työstressiä ilmenee tilanteessa, jossa työn vaatimukset ovat suuret ja työn hallinta vähäistä. Työstressillä on arveltu olevan haitallisia terveysvaikutuksia, mutta tutkimustietoa aiheesta on niukasti, ja tulokset ovat ristiriitaisia.

FM Solja Nyberg tutki väitöstyössään työstressin yhteyttä diabetekseen ja sen riskitekijöihin, erityisesti lihavuuteen sekä fyysiseen passiivisuuteen. Tulokset perustuvat enimmillään 170 000 työntekijän tietoihin. Työstressin havaittiin olevan yhteydessä sekä diabetekseen sairastumiseen että sen riskitekijöihin, erityisesti elintapoihin. Voimakkaimmat yhteydet havaittiin lihavuuden, fyysisen passiivisuuden ja diabeteksen suhteen. Sen sijaan työstressin ei havaittu olevan yhteydessä verenpaineeseen tai kolesteroliarvoihin.

– Havaitut yhteydet työstressin ja diabeteksen, lihavuuden sekä fyysisen passiivisuuden välillä olivat tilastollisesti merkitseviä, mutta kuitenkin heikkoja. Näiden tulosten perusteella työstressiä vähentävien interventioiden vaikutus diabeteksen ilmaantuvuuteen jäisi väestötasolla vähäiseksi, Nyberg arvioi.

Teksti:Hymy
Kuvat:Om-arkisto
Avainsanat: diabetes, stressi, lihavuus, tyypin 2 diabetes, työstressi, fyysinen passiivisuus

Kommentit

Oma kommentti