Ubikinon auttaa kolesterolilääkkeiden käyttäjiä

Tuoreet tutkimukset osoittavat, että ubikinonilisästä on selvää hyötyä kolesterolilääkkeiden käyttäjille, joita Suomessa on puoli miljoonaa. Tyypillisiä statiinien aiheuttamia sivuoireita ovat lihasvaivat ja voimattomuuden tunne.

Suomessa on saatavana kuusi statiinien ryhmään kuuluvaa lääkeainetta: simvastatiini, lovastatiini, pravastatiini, fluvastatiini, atorvastatiini ja rosuvastatiini. Peräti noin 500 000 suomalaista syö näitä lääkkeitä kolesterolinsa alentamiseksi. Statiineista saatuja hyötyjä pidetään yleisesti kiistattomina sydän- ja verisuonitautien hoidossa, mutta ne aiheuttavat myös joitakin haittavaikutuksia, joista yleisimmät ovat erilaiset lihassäryt ja -oireet. Eniten niitä esiintyy jaloissa, mutta jonkin verran myös käsivarsissa ja keskivartalossa. Kipu ilmenee tavallisesti vasta neljän viikon käytön jälkeen ja yleisimmin ikävänä painon tunteena, kankeutena tai kouristeluna. Statiinien käyttäjät ovat raportoineet myös voimattomuudesta, väsymyksestä, uupumuksesta ja jännekivuista.

Statiinien käyttäjät tekevät lihaksiin kohdistuvia ilmoituksia Lääkelaitoksen haittavaikutusrekisteriin melko vähän. Vuonna 2004 ilmoituksia tuli 30, ja vuotta myöhemmin niitä oli 26. Ranskalainen tutkijaryhmä on kuitenkin tullut siihen tulokseen, että haittaoireet ovat selvästi luultua yleisempiä. Ranskalaisten mukaan jonkinlaisia lihasongelmia on joka kymmenennellä statiinien käyttäjällä. Neljä prosenttia vastaajista joutui statiinien takia peräti vuodepotilaaksi tai ei pystynyt menemään työhönsä, ja useampikin kuin joka kolmas kertoi lihaskivun olleen niin kovaa, ettei normaalia liikuntaharrastusta pystynyt harjoittamaan.

Viimeaikaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että ubikinonilisästä (Q10) voi olla selkeää hyötyä statiinilääkkeiden käyttäjille. Statiinit vähentävät paitsi kolesterolisynteesiä myös ubikinonin tuotantoa rajusti, mutta ubikinonilisällä pystytään vähentämään statiinien sivuvaikutuksena esiintyvää lihaskipua. Ubikinoni on myös tärkeä antioksidantti, joka estää muun muassa kolesterolin hapettumista veressä. Ubikinoni on energiantuotannossamme täysin välttämätön aine, eikä sitä tässä tehtävässä korvaa mikään muu.

Statiinit vaikuttavat maksassa, jossa ne estävät kolesterolituotantoa. Ne katkaisevat kolesterolin tuotantolinjan, mutta samalla linjalla maksa tuottaa myös ubikinonia, jolloin senkin tuotanto vähenee merkittävästi. Ubikinonisynteesi estyy jopa tehokkaammin kuin kolesterolin muodostus.

Eniten ubikinonia on sydänlihaksessa. Elimistön ubikinonipitoisuudet ovat huipussaan 20–25 vuoden iässä, jonka jälkeen ne alkavat laskea tasaisesti, koska maksan ubikinonituotanto hiipuu iän myötä. 50-vuotiaalla luonnollinen ubikinonin tuotanto on jo selvästi alentunut, ja jos käytössä on vielä vahva statiinilääkitys, se voi alentaa ubikinonitasoja jopa 80 prosentilla. Ei siis ihme, jos erilaisia lihasoireita ilmenee.

Monet statiinien käyttäjät ovat kuitenkin saaneet helpotusta lihasvaivoihinsa ubikinonista. Tuoreeseen amerikkalaistutkimukseen, joka julkaistiin arvostetussa sydäntautilääkärien tieteellisessä lehdessä toukokuussa 2007 (American Journal of Cardiology) osallistui 18 statiineja syövää potilasta, joille annettiin 100 mg ubikinonia kuukauden ajan. Lihaskivut vähenivät 40 prosentilla. Eräässä toisessa tutkimuksessa oli 34 potilasta, joista miehiä oli 18 ja naisia 16, ja heillä todettiin jo kahden viikon atorvastatiinihoidon pudottavan merkittävästi veren ubikinonipitoisuuksia.

Suomessakin on tutkittu ubikinonia lovastatiinilääkityksen yhteydessä. Lääketieteen tohtori Ari Palomäki totesi väitöksessään vuonna 2002, että ubikinonitasot putoavat statiinilääkityksen yhteydessä, jolloin LDL-kolesteroli hapettuu herkemmin. Hapettunut eli härskiintynyt kolesteroli puolestaan lisää tulppariskiä verisuonissa. Palomäen tutkimusryhmä osoitti, että kun statiinilääkityksessä oleville potilaille annettiin 180 mg ubikinonia vuorokaudessa, pudonneet ubikinonitasot saatiin jälleen normaalitasolle.

Moni ubikinonin käytön aloittanut on havainnut jaksamisensa lisääntyneen selvästi ja nopeasti – etenkin jos on aloittanut suoraan 100 mg kapseleilla. Ne nostavat veren ubikinonitasoa jo muutamassa päivässä.

Suomen suosituin ubikinonivalmiste on jo vuosia ollut Pharma Nordin Bio-Qinon. Markkinoilla on monenlaisia ubikinonivalmisteita, mutta Pharma Nordin Bio-Qinon on tutkimuksissa todettu kaikkein parhaimmin elimistöön imeytyväksi.

Ubikinonia on vaikea saada suuria määriä ravinnosta. Suomalaisessa ruuassa on ubikinonia vuorokausiannoksena keskimäärin vain viisi milligrammaa. Sataan milligrammaan ubikinonia täytyisi syödä päivässä puolitoista kiloa makrillia tai kottikärryllinen tuoretta pinaattia.

Ubikinoni kannattaa ottaa aamuisin, sillä se imeytyy vereen 5–6 tunnin kuluessa. Sivuvaikutuksia ubikinonin käyttäjillä on todettu hyvin vähän: niitä voivat olla lievät vatsaoireet, suoli-mahakanavan kurina tai löysä vatsa, mutta näitäkin oireita esiintyy vain yhdellä tuhannesta. Iltaisin ubikinonia niin kuin useimpia muitakaan ravintolisiä ei kannata ottaa, etteivät yöunet mene. Yliannostuksen vaaraa ubikinonista ei ole, sillä maksimissaan ubikinonia voi imeytyä vuorokaudessa noin 300 mg. Sitä suuremmat annokset poistuvat luonnollista tietä. Yhteiskäytössä verenohennuslääkkeiden kanssa on kuitenkin oltava tarkkana, sillä ubikinoni saattaa heikentää esimerkiksi Marevanin tehoa aivan kuten salaatti tai kurkkukin. Tärkeintä on, että käyttö on säännöllistä ja yhdistetty lääkkeiden normaaliin laboratorioseurantaan. Hyvä on neuvotella myös hoitavan lääkärin kanssa.

Myös monet huippu-urheilijat käyttävät ubikinonia suorituskyvyn parantamiseen ja kovista harjoitteista palautumiseen.

Bio-Qinonilla on tehty Kuopion yliopistossa tieteellinen kaksoissokkotutkimus, missä 25 huippuhiihtäjälle annettiin 12 viikon ajan joko kolme 30 mg Bio-Qinon-kapselia vuorokaudessa tai saman verran tehotonta lumevalmistetta. Mittaukset osoittivat ubikinonia saaneiden suorituskyvyn selvästi parantuneen ja palautumisajan lyhentyneen.

Teksti: Reijo Ikävalko

Terveys-Hymy 9-2007

Teksti:Pharma Nord
Avainsanat: kolesteroli, statiinit, ubikinoni

Kommentit

Oma kommentti