Vähäinen nukkuminen lihottaa

Liian vähäinen nukkuminen on yhteydessä painonnousuun, ja toisaalta lihavuus näyttää ylläpitävän ja lisäävän unihäiriöitä.

Unettomuusoireet sekä lyhyt unen kesto olivat yhteydessä vähintään viiden kilon painonnousuun 5–7 vuoden seurannan aikana keski-ikäisillä naistyöntekijöillä, osoittaa ETM Peppi Haarion väitöstutkimus.

Miehillä vastaavaa yhteyttä ei todettu. Ylipainoisilla ja lihavilla unettomuusoireet näyttivät lisäksi olevan pysyvämpiä kuin normaalipainoisilla, ja seuranta-aikana heidän unettomuusoireensa lisääntyivät.

Haario selvitti väitöstutkimuksessaan unen, painon ja terveyskäyttäytymisen välisiä yhteyksiä keski-ikäisillä työntekijöillä tarkastelemalla nukahtamisvaikeuksia, yöaikaista heräilyä ja vaikeuksia pysyä unessa sekä virkistämätöntä unta. Lisäksi selvitettiin keskimääräistä unen kestoa ja terveyskäyttäytymistä kuten alkoholin käyttöä, tupakointia, liikuntaa ja epäterveellisiä ruokatottumuksia.

– Tulokset osoittavat, että unettomuusoireet ja lyhyt unen kesto vaikuttavat painonnousuun, ja lihavuus näytti toisaalta ylläpitävän ja lisäävän unettomuusoireita seurannan aikana. Työntekijöiden uneen liittyvät ongelmat tulisi ottaa entistä paremmin huomioon lihavuuden ehkäisyssä niin työterveyshuollossa kuin muussakin perusterveydenhuollossa, Haario sanoo.

Väitöstutkimus on osa Helsingin kaupungin työntekijöihin kohdistuvaa Helsinki Health Study -tutkimusprojektia. Aineisto kerättiin vuosina 2001–2002.

Teksti: Hymy
Avainsanat: unettomuus, uni, ylipaino, lihavuus

Kommentit

Oma kommentti