Vähemmän savua, enemmän terveyttä!

Uusi tutkimus osoittaa, että kalaöljyllä voi olla yllättäviä vaikutuksia kansanterveydelle.

Etyyliesteröidyn kalaöljyn nauttiminen vähentää jo kuukaudessa merkitsevästi tupakanhimoa, päivittäistä tupakointia ja voi helpottaa tupakoinnin lopettamista, osoittaa uusi israelilainen satunnaistettu kaksoissokkotutkimus.

Kalaöljyyn käytetyt rahat voi saada takaisin moninkertaisesti vähentämällä tupakointia tai lopettamalla se kokonaan. Lisäksi kalaöljyllä on monia terveyshyötyjä.

Tutkimuksen teki Haifan yliopiston kriminologian laitoksen neurotieteilijä Sharon Rabinovitz. Hän on tutkinut paljon ravitsemuksen merkitystä neuropsykologisissa häiriöissä ja julkaissut tutkimustuloksiaan tieteellisissä lehdissä.

Tämä on tiettävästi maailman ensimmäinen kaksoissokkokoe, jossa testattiin kalaöljyn vaikutusta tupakointiin.

Ennestään oli tiedossa, että tupakoitsijoiden veressä ja muissa kudoksissa on tavallista vähemmän omega-3-rasvahappoja. Syynä on se, että tupakansavun sisältämät myrkylliset yhdisteet tuhoavat niitä elimistöstä. Omega-3:n puute voi haitata hermovälittäjäaineiden toimintoja ja myötävaikuttaa stressiin, ärtyisyyteen, aggressiivisuuteen ja masennukseen.

Kokeeseen osallistui 48 tupakoitsijaa, iältään keskimäärin 29 vuotta. He olivat aloittaneet tupakoinnin keskimäärin 17-vuotiaina ja polttivat kokeen alussa keskimäärin 14 savuketta päivässä.

Koehenkilöiden tavoitteena ei ollut tupakoinnin lopettaminen, mutta he suostuivat vapaaehtoisina kokeeseen. Heitä ei kehotettu vähentämään tupakointia vaikutusjakson aikana eikä sen jälkeen. Osallistujat eivät olleet käyttäneet kalaöljyä tai muita ravintolisiä ennen testiä.

Koehenkilöt arvottiin kahteen samanlaiseen ryhmään, joista toinen sai kuukauden ajan päivittäin viisi kapselia etyyliesteröityä kalaöljyä (E-EPA + E-DHA). Näin he saivat päivittäin 2710 mg EPAa ja 2040 mg DHA:ta.

Verrokkiryhmä sai mineraali- ja soijaöljykapseleita. Molemmat ryhmät sietivät kapseleita hyvin, ja hoitomyöntyvyys oli hyvä.

Tulokset olivat vallan erinomaisia. Kalaöljyä saaneiden tupakanhimo ja tupakointi vähenivät jo hoitojakson aikana, ja he polttivat vielä kuukauden kuluttua vähemmän kuin kokeen alussa, vaikka tupakoitsijat eivät olleet edes oma-aloitteisesti halunneet luopua tupakasta.

Tupakoinnin vähentäminen tai sen lopetus ovat uusia kalaöljyn käyttöalueita!

Teksti:Matti Tolonen, LKT, dosentti
Avainsanat: tupakointi, kalaöljy

Kommentit

Oma kommentti