Verenpainetta voi torjua myös luontaisin keinoin

Peräti yli 700 000 suomalaista syö reseptillä olevia verenpainelääkkeitä, ja monien lääkärienkin mielestä tässä luvussa on runsaasti liikaa. Verenpainetta vastaan voi taistella myös pehmeämmin ja luonnonmukaisemmin keinoin.

Ihanteellisina verenpainelukemina pidetään arvoja 120/80. Jos kriteerinä pidetään verenpaineen kertamittausten raja-arvoja 140 ja 90 mmHg, noin puolella 35-64-vuotiaista suomalaisista miehistä ja kolmasosalla naisista on kohonnut verenpaine.

Vain noin puolet samanikäisistä suomalaisista, joilla verenpaine ylittää edellä mainitut luvut, on kuitenkin tietoisia kohonneesta verenpaineestaan. Siitä tietoisista henkilöistä noin puolet käyttää verenpainelääkitystä, mutta heistä vain 25-30 prosentilla verenpaine siitä huolimatta alittaa kyseiset arvot.

Suomalaisten verenpaine on kansanvälisessä vertailussa edelleen korkea. Sairastavuus ja kuolleisuus aivohalvaukseen ja sepelvaltimotautiin on valitettavan runsasta. Suomalaisten verenpainetaso putosi 1970-luvun alusta huomattavasti, mutta kymmenen viime vuoden aikana myönteinen kehitys on syystä tai toisesta pysähtynyt. Vuodesta 1980 vuoteen 2000 aikuisikäisten suomalaisten verenpainelukemat alenivat kaikissa ikäryhmissä: miehillä keskimäärin 10/6 pykälää ja naisilla peräti 16/8.

Yksi selittävä tekijä tilanteen huononemiseen on väestön vanheneminen, sillä valtaosalla ikäihmisistä verenpainelukemat kohoavat vuosien myötä. Diastolisen eli alapaineen keskiarvo kasvaa noin 55 vuoden ikään saakka ja systolisen eli yläpaineen aina yli 80 vuoden ikään saakka.

Lääkäreitä huolestuttavaan hoitotilanteeseen on monia syitä. Ensinnäkin siihen vaikuttaa suomalaisten yleisesti ja perinnöllisesti korkea verenpainetaso, mutta tärkeä tekijä on myös kohonneen verenpaineen vaaratekijöiden puutteellinen hallinta. Verenpainelääkkeitä syödään silti Suomessa kuin leipää, sillä peräti yli 700  000 kansalaista käyttää niitä päivittäin. Tällöin puhutaan myös suurista taloudellisista summista.

Verenpaineen perimmäisiä syitä ei vielä toistaiseksi tiedetä, mutta tiedetään joitakin verenpaineen kohoamiseen vaikuttavia elintapoja ja tekijöitä, joita on syytä välttää. Sellaisia ovat ylipaino, epäterveellinen ruokavalio, liiallinen ruokasuolan käyttö, liian niukka liikunta, tupakointi, liiallinen alkoholin käyttö sekä meitä kaikkia aika ajoin piinaava stressi.

Jokaisen olisikin syytä tietää verenpaineensa. Silloin voitaisiin välttyä ikäviltä yllätyksiltä. Hyvä verenpainemittari pitäisi olla joka kodin lääkekaapissa.

Tanskalainen lääketehdas Pharma Nord on nyt tuonut markkinoille aivan uudenlaisen valmisteen henkilöille, joiden verenpaine on lievästi koholla tai jotka haluavat pitää huolta verenpaineestaan. Bio-Paine pitää sisällään ubikinonia, pyknogenolia ja D-vitamiinia.

Pyknogenol-uute valmistetaan ranskalaisen rannikkomännyn kuoresta. Se sisältää biologisesti aktiivisia aineita, jotka lisäävät typpioksidin tuotantoa verisuonten seinämissä. Typpioksidi on tärkeää verisuonten toiminnalle. Tutkimuksissa pyknogenolin on havaittu ylläpitävän oikeanlaisia olosuhteita, joissa verisuonisto voi hyvin.

Ubikinoni eli koentsyymi Q10 on tärkeä aine energiatuotannossamme. Sen määrä elimistössämme alkaa vähentyä jo 20-vuotiaana, mutta nelikymppisellä lasku voi olla jo 30 prosenttia ja 80-vuotiaalla peräti 70 prosenttia. Ubikinoni on antioksidantti, joka estää kolesterolia hapettumasta haitalliseen muotoon.

D-vitamiinista tulee koko ajan myönteisiä tutkimustuloksia. Sen on osoitettu vaikuttavan suotuisasti myös verenpaineeseen, joskaan sen tarkkaa vaikutusmekanismia ei vielä tunneta. Joka tapauksessa on havaittu selvä myönteinen yhteys korkean D-vitamiinitason ja hyvän verenpaineen välillä. Tutkijoilla on käsitys, jonka mukaan D-vitamiini osallistuu biokemiallisiin prosesseihin, jotka liittyvät verisuonten seinämien muodostumiseen ja niiden joustamiseen.

Teksti: Reijo Ikävalko

Terveys-Hymy 09-10

Teksti:Pharma Nord
Avainsanat: D-vitamiini, pyknegol, ubikinoni, verenpaine

Kommentit

Oma kommentti