Virtsankarkailu on ongelma

Virtsankarkailu on ongelmaKiusallisesta vaivasta on tullut jo kasvava yhteiskunnallinen vitsaus.

Ikääntymisen myötä yhä useampi kärsii virtsankarkailusta eli inkontinenssista. Naisilla ongelmat voivat alkaa jo hyvinkin nuorina, jopa 35 vuoden iässä, esimerkiksi synnytysten jälkeen.

Suomessa virtsankarkailu vie vanhuksia laitoshoitoon liian aikaisin. Monesti se on ratkaiseva syy laitokseen muutolle, vaikka vanhus muuten vielä pärjäisi kotona. Vuonna 2008 tehdyn suomalaistutkimuksen mukaan tästä aiheutuvat välittömät ja välilliset kustannukset ovat jopa miljardin luokkaa.

Laitostumisen lisäksi kustannuksia kertyy sairauspäivärahoista, työkyvyttömyysjaksoista ja inkontinenssiin liittyvän masennuksen takia menetetystä tuottavuudesta. 

Suomessa arvioidaan olevan noin 400 000 inkontinenssipotilasta. Potilaiden todellinen määrä voi olla vieläkin suurempi, sillä sairaus on huonosti tunnettu ja alidiagnosoitu sen aiheuttaman sosiaalisen häpeän vuoksi. Virtsankarkailulla on valtava vaikutus potilaan perhe-elämään, sosiaalisiin suhteisiin ja mahdollisuuksiin käydä töissä.

Tuoreen eurooppalaisen tutkimuksen mukaan inkontinenssi on yhä vaikeasti hoidettava sairaus. Potilaat häpeävät sairaudesta puhumista, ja vain joka viides lääkäri ottaa asian puheeksi vastaanotollaan. Tutkimukseen haastateltiin 551 lääkäriä Ranskassa, Puolassa ja Isossa-Britanniassa. Heistä vain viisi prosenttia koki olevansa hyviä inkontinenssin hoidon ammattilaisia.

Lääkärit kritisoivat myös virtsankarkailun hoitoa. Tutkimuksessa mukana olleista maista yhdessäkään ei ollut selkeää hoitosuunnitelmaa inkontinenssipotilaille. Suomessa käytössä on käypä hoito -suositus, mutta myös meillä virtsankarkailun tunnistaminen on vaikeaa, sillä usein potilas salaa hävettäväksi kokemansa ongelman.

Alle puolet haastatelluista lääkäreistä oli tyytyväisiä nykyisiin hoitotapoihin. Inkontinenssia voidaan hoitaa esimerkiksi lantionpohjan lihasjumpalla, lääkkeillä tai leikkaushoidolla. Kaikkia potilaita ei kuitenkaan voida parantaa ja usein vaihtoehto elämänlaadun ylläpitoon ovat hyvät virtsankarkailusuojat.

Tutkimukseen haastatellut ammattilaiset eivät kuitenkaan nähneet tilannetta synkkänä. Yli puolet lääkäreistä uskoi tilanteen voivan parantua nopeastikin, jos yleinen tietoisuus leviää ja yhä useampi potilas tai lääkäri ottaa asian esille vastaanotolla.

Tutkimuksen inkontinenssin hoidon kokonaiskustannuksista yhteiskunnalle suoritti Nordic Healthcare Group Oy, toimeksiantajana oli SCA Hygiene Products AB. SCA on globaali hygienia- ja paperituotteita valmistava yritys, joka kehittää, valmistaa ja markkinoi mm. henkilökohtaiseen hygieniaan liittyviä tuotteita. Valikoimaan kuuluu tuotemerkkejä kuten TENA ja Tork. SCA on yritysmaailmassa kestävän kehityksen edelläkävijä ja se on myös luokiteltu maailman vihreimmäksi yritykseksi.

Lisää tietoa SCA:sta, hygieniasta ja kestävästä kehityksestä osoitteessa www.sca.com.

Teksti: Reijo Ikävalko

Terveys-Hymy 06-10

Teksti: Hymy
Avainsanat: virtsankarkailu, inkontinenssi

Kommentit

Oma kommentti