Lääkäri ehdottaa sairaalahoidossa oleville koronaviruspotilaille: C-vitamiinia suoraan suoneen

Mainos

Lääkäri Päivi Mäkeläinen lähestyi monia viranomaistahoja kolmen kollegansa kanssa jo viime elokuussa, mutta vastaan-otto on ollut nihkeää.
– Vaikeasti sairaille koronaviruspotilaille voisi olla suurta apua suuriannoksisesta suoneen annettavasta C-vitamiinista, hän toteaa.

Turengissa Hämeenlinnan liepeillä asuva lääkäri Päivi Mäkeläinen, 68, otti pitkään vastaan potilaita Helsingin Antioksidanttiklinikalla, mutta vuodenvaiheessa hän lopetti lääkärin vastaanottotoiminnan. Hän antaa kuitenkin edelleen etänä neuvoja muutamille vanhoille potilailleen. Mäkeläinen on koulutukseltaan paitsi lääketieteen lisensiaatti ja yleislääketieteen erikoislääkäri myös diplomi-­insinööri, pääaineina biokemia ja mikrobiologia.

Päivi on ollut monen muun kollegansa tavoin huolissaan koko ajan vaikeutuvasta koronaviruspandemiasta. Ulkomaiset tutkimukset osoittavat, että vaikeasti sairaita koronaviruspotilaita voidaan hoitaa menestyksellisesti suurilla suonensisäisillä C-vitamiiniannoksilla, ja tästä ajatuksesta hän ja kolme hänen kollegaansa lähestyivät eri päättäjätahoja jo viime elokuun alussa.
– Me neljä lääkäriä teimme esityksen suuriannoksisen suonensisäisen C-vitamiinin käyttöönotosta vakavasti sairaille koronaviruspotilaille. Toimin esityksen päälaatijana, ja meidän lisäksemme 16 muuta lääkäriä on kannattanut ajatusta.
Koronavirus on levinnyt maailmalle Kiinan Wuhanista, ja niinpä siellä alettiin tutkia suuriannoksisen suonensisäisen C-vitamiinin vaikutusta vaikeasti sairailla sairaalahoidossa olevilla koronaviruspotilailla.
– Wuhanin tutkimus oli käynnissä viime keväänä ja siitä oli olemassa alustavia tietoja, kun teimme esityksemme lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimealle viime kesänä. Esitys lähetettiin myös STM:lle, THL:lle, pääministeri Sanna Marinille, sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle, eduskunnalle sekä suurimpien sairaanhoitopiirien johtajaylilääkäreille. Nyt Wuhanin tutkimus on valmistunut.
Päivi Mäkeläinen sanoo kuitenkin suoraan, ettei Wuhanin tutkimus vastannut kaikilta osiltaan odotuksia. Tutkimusryhmät olivat turhan pieniä, mutta alustavaa tietoa saatiin silti.
– Tutkimukseen piti saada 140 koronaviruspotilasta, mutta heitä oli vain 56. Kiinassa alkoi tutkimuksen alkaessa korona jo hiipua, joten sitä sairastavia ihmisiä oli vaikea enää löytää tutkimukseen.
– Mukana Wuhanin tutkimuksessa oli silti sekä C-vitamiini- että kontrolli- eli plaseboryhmä, joka sai bakteerien kasvua ja lisääntymistä estävää vettä suonensisäisesti. C-vitamiiniryhmän potilaille annettiin suonensisäisesti 12 grammaa C-vitamiinia 12 tunnin välein eli vuorokaudessa yhteensä 24 grammaa. C-vitamiiniryhmäläisiä oli 27 ja plaseboryhmäläisiä 29. Tutkittavien keski-ikä oli 66 vuotta.
– Neljän viikon tutkimuksen jälkeen ei kuolleisuudessa ollut ryhmien kesken merkittävää tilastollista eroa, sillä C-vitamiiniryhmästä menehtyi 22,2 % ja plaseboryhmästä 34,5 %. Mutta jos katsotaan kriittisesti sairaita potilaita, niin C-vitamiiniryhmästä kuoli 21,7 % ja plaseboryhmästä 47,6 %. Eli lähes joka toinen kriittisesti sairaiden plaseboryhmästä menehtyi, kun taas tästä vaikeimmin sairaiden C-vitamiiniryhmästä kuoli vain noin joka viides.
– Paitsi että tutkimusryhmä oli liian pieni, heille ei päästy antamaan tarpeeksi ajoissa C-vitamiinia, vaan vasta yli 10 vuorokauden kuluttua ensimmäisten oireiden ilmaantumisesta. C-vitamiinia pitäisi antaa heti, kun potilas otetaan sairaalaan. USA:ssa on ryhmä tehohoitolääkäreitä, jotka painottavat samaa. He antoivat potilaille suonensisäisen C-vitamiinin ohella myös kortisonia, tiamiinia ja verenohennuslääkettä. Suonensisäisen C-vitamiinihoidon aloittaminen ajoissa on todella tärkeää.
Wuhanissa annetut C-vitamiinimäärät varmaan kauhistuttavat perinteisen koululääketieteen edustajia. Onhan C-vitamiinin saantisuositus meillä vain 75 milligrammaa vuorokaudessa.
– Monet kuitenkin kysyvät, voisiko jo 80 vuotta käytössä ollut, turvallinen ja hyvin edullinen C-vitamiini riittävän suurina annoksina estää koronaviruspotilaiden vakavia sairastumisia ja kuolemia.

Vastaukset viipyivät

Päivi Mäkeläinen on harmissaan, kun puhe kääntyy heidän aloitteensa saamaan vastaanottoon.

– Lähetimme eri tahoille esityksemme jo viime elokuun alussa. Fimea ei alkuun vastannut meille mitään, vaikka esitys oli heille osoitettu. Eri tahot vain pallottelivat ja siirsivät asian muille. Lopulta lokakuun alussa Fimealta tuli vastaus: ”Fimean tehtäviin ei kuulu hoitosuosituksien antaminen eikä Fimea vastaa hoitomenetelmien käyttöönotosta.” Myöhemmin Fimealta tuli toinen vastaus: ”Yksittäisen potilaan hoidosta päättää viime kädessä potilasta hoitava lääkäri yhteisymmärryksessä potilaan kanssa.”
– Käytännössä tämä tarkoittaa, että vaikka potilas olisi vakavasti sairas ja käytössä olisi C-vitamiiniampulli, sitä ei anneta suonensisäisesti, jos hoitava lääkäri ei siihen suostu. Suomen sairaaloissa ei valitettavasti ole käytössä C-vitamiinia suonensisäisesti vakavasti sairaille koronaviruspotilaille. Näitä vaikeasti sairaita potilaita voitaisiin kuitenkin hoitaa turvallisesti ja tehokkaasti suuriannoksisen suonensisäisen C-vitamiinin avulla.
– Anestesiologiyhdistykseltä saimme vastauksen, että koska suuriannoksisella suonensisäisellä C-vitamiinilla ei ole tehty korkeatasoisia tutkimuksia koronaviruspotilailla, he eivät anna mitään asiaan liittyvää suositusta. Korkeatasoisia tutkimuksia ei valitettavasti ole voinut syntyä alle vuodessa. C-vitamiinista on kuitenkin jo 80 vuoden kokemus kliinisessä työssä. Muutamat lääkärit ovat käyttäneet sitä menestyksellisesti vastaavanlaisiin virusinfektioihin.
Muualla maailmassa asiaan suhtaudutaan avoimemmin.
– C-vitamiinihoitoja tutkitaan ainakin Kanadassa ja Palermossa Italiassa. Palermossa on annettu 500:lle koronaviruspotilaalle, joilla on keuhkokuume, 10 grammaa C-vitamiinia suonensisäisesti tavanomaisen hoidon ohella. Tutkimus alkoi maaliskuussa 2020 ja tuloksia odotellaan piakkoin.
–  Tämä hoito on annettu siellä kaikille sairaalaan joutuneille koronaviruspotilaille, joilla on keuhkokuume. Näin vaikeasti sairaille ei voida tehdä satunnaistettua kontrolloitua tutkimusta.

Tutustu Päivin nettisivuihin!

Jos lääkäri Päivi Mäkeläinen saisi päättää, mitä Suomessa tapahtuisi?

– Antaisin suuriannoksista suonensisäistä C-vitamiinia kaikille vaikeasti sairaille sairaalahoidossa oleville koronaviruspotilaille heti kun he tulevat sairaalaan. Vaikeasti sairas ei voi jäädä kotiin, koska joillekin koronavirus voi aiheuttaa esimerkiksi keuhkokuumeen, äkillisen hengitysvaikeusoireyhtymän tai verenmyrkytyksen, jolloin tarvitaan sairaalahoitoa.
– Mielestäni erittäin tär­keää virusinfektioiden ennaltaehkäisyn kannalta on pitää huolta omasta immuunipuolustuksesta. Voimme hyvin todennäköisesti ehkäistä vaikeita sairastumisia ottamalla kunnon määrä C-vitamiinia suun kautta päivittäin. Immuunipuolustusjärjestelmämme tarvitsee monia mikroravinteita toimiakseen optimaalisesti. Tärkeimpiä niistä ovat C- ja D-vitamiini.
– Olen nettisivuillani www.violetlight.fi antanut runsaasti ohjeita ja neuvoja virusinfektioiden ennaltaehkäisyyn. Siellä on neuvottu mitä ravintolisiä on hyvä käyttää ennaltaehkäisevästi ennen mahdollista tartuntaa tai oireita ja mitä voi käyttää, jos oireita kuitenkin ilmaantuu. Mutta sitten hyvä tarkoitukseni auttaa ihmisiä tässä vaikeassa koronapandemiatilanteessa sai aikaan yllättävän reaktion.
– Viime keväänä Ruokavirasto kielsi elintarvikealan yrityksiltä koronavirukseen liittyvien vitamiinitutkimuksien jakamisen sekä kuluttajille että myös ammattilaisille. Elintarvikealan toimijat kuten luontaistuotekauppiaat eivät siis saa jakaa viittauksia tai linkkejä minun tai tohtori Tolosen tai Helsingin yliopiston dosentti, tohtori Harri Hemilän tutkimuksista tai kirjoituksista asiakkailleen. Suomen Terveystuotekauppiaiden Liitto on tehnyt asiasta kantelun oikeuskanslerille.
– Viime kesänä nettisivujeni ohjeet olivat Aitokaupan lehdessä. Ainakaan minun tietooni ei tullut tähän liittyviä ongelmia.
– Haluan, että ihmiset saavat tietoa asioista ja että he tajuavat, että jotakin voidaan tehdä immuunipuolustuksen tukemiseksi tässä vaikeassa koronaviruspandemiatilanteessa. Käsien pesu ja maskit voivat auttaa, mutta ne eivät riitä. Nyt rokotuksia odotellaan kovasti, mutta on syytä muistaa, että virukset ovat aina meidän keskuudessamme – ja ne muuntuvat, joten hyvin toimiva immuunipuolustus on erittäin tärkeää.

Teksti: Mika Lahtonen
Avainsanat: Päivi Mäkeläinen

Kommentit

Oma kommentti