Dosentti Heikki Korpela: B12-vitamiinin puute voi aiheuttaa muistihäiriön

Mainos

Monet ikäihmiset kärsivät muistille tärkeän B12-vitamiinin puutteesta, kertoo Helsingin ja Itä-Suomen yliopiston dosentti Heikki Korpela.

Dosentti Heikki Korpela kertoo, että B12-vitamiini eli kobalamiini on muistihäiriöitä ehkäisevä ja hyvin tärkeä B-ryhmän vitamiini.
– B12-vitamiinia tarvitaan veren puna- ja valkosolujen muodostamiseen ja aivojen toimintaan. B12-vitamiinia saadaan maksasta, lihasta, kalasta, kananmunista ja maitotuotteista sekä vitamiinivalmisteista. Muut B-ryhmän vitamiinit kuten foolihappo ja B6-vitamiini täydentävät ja tehostavat B12-vitamiinin vaikutusta.
Ikäihmisillä B12-vitamiinin puute voi aiheuttaa muistihäiriön. Uudet tutkimukset osoittavat, että B12-vitamiinin puute voi olla yhteydessä moniin neurologisiin ja neuropsykiatrisiin oireisiin.
– Lähes joka kolmannella yli 75-vuotiaalla esiintyy B12-vitamiinin piilevää puutetta, dosentti Korpela kertoo.
–Turun yliopiston tutkimuksen mukaan 12 prosentilla yli 65-vuotiaista suomalaisista on B12-vitamiinin puute. Sen yleisin syy on vitamiinin imeytymishäiriö. Iän lisääntyessä B12-vitamiinin imeytyminen ja hyväksikäyttö heikkenee. Sen vuoksi aivojen ja veren B12-vitamiinin määrä vähenee. Esimerkiksi yli 70-vuotiaiden veren B12-vitamiinipitoisuus on huomattavasti pienempi kuin 40-vuotiaiden.
New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan B12-vitamiinin puute on alidiagnosoitu, koska B12-vitamiinin puutetta osoittavan määritysmenetelmän herkkyys ja tarkkuus on huono.
– Muistisairauksien asiantuntija, Itä-Suomen yliopiston geriatrian professori, geriatrian ja neurologian erikoislääkäri Raimo Sulkava on ehdottanut, että B12-vitamiinin puute pitäisi tutkia kaikilta yli 60-vuotiailta mittaamalla veren B12-vitamiinin pitoisuus. Jos vitamiinin puute havaitaan riittävän ajoissa, B12-vitamiinin puutteesta johtuva muistihäiriö voidaan estää.
– Muistisairauksilla on monia syytekijöitä. Vuosittain noin 14 000 suomalaista sairastuu johonkin muistisairauteen. Näistä vain pieni osa johtuu B12-vitamiinin puutteesta. Muisti on yhteydessä tulehdukseen ja muistihäiriön perimmäinen syy on krooninen tulehdus. Siihen liittyy happiradikaalien liikaeritys (oksidatiivinen stressi), hermosolujen voimalaitoksien eli mitokondrioiden toimintahäiriö ja veri-aivoesteen lisääntynyt läpäisevyys.

B12-vitamiinin puutosoireet

Dosentti Korpela toteaa, että B12-vitamiinin puutostilan neurologiset ja neuropsykiatriset oireet ovat monimuotoisia ja vaikeasti tunnistettavia.
– B12-vitamiinin puutostilassa aivojen tiedonkäsittely heikkenee. Se ilmenee ajattelun, muistin ja oppimisen tai hahmottamisen vaikeuksina. B12-vitamiinin puute voi olla yhteydessä moniin neurologisiin ja neuropsykiatrisiin oireisiin kuten tuntohäiriöt, lihasheikkous, lihasjäykkyys, jalkojen ja käsien puutuminen, voimattomuus, masennus ja väsymys.
– B12-vitamiinin puute aiheuttaa myös megaloblastianemian. Tässä anemiassa kaikkien verisolujen muodostuminen häiriintyy ja verisolujen koko, muoto ja lukumäärä muuttuu. B12-vitamiinin puutostilan neurologiset ja neuropsykiatriset oireet voivat esiintyä jopa vuosia ennen megaloblastianemiaa, eikä läheskään kaikille kehity anemiaa.

Kuinka puute todetaan?

Dosentti Korpelan mukaan B12-vitamiinin puute voidaan todeta määrittämällä verinäytteestä biologisesti aktiivisen B12-vitamiinin eli holotranskobalamiinin pitoisuus.
– Holotranskobalamiinin määritys on herkempi ja tarkempi B12-vitamiinin puutteen osoittaja kuin kokonais-B12-vitamiinin määritys. Kun holotranskobalamiinin pitoisuus on alle 20 pikomoolia litrassa, tulos viittaa B12-vitamiinin puutokseen. Veren ja virtsan lisääntynyt metyylimalonihapon ja homokysteiinin määrä varmistaa B12-vitamiinin puutostilan.
– Kokonais-B12-vitamiinin tutkiminen ei välttämättä kerro B12-vitamiinin vajeesta, sillä vain 10-20 prosenttia B12-vitamiinista on biologisesti aktiivista. Suurin osa elimistön B12-vitamiinista on sitoutunut varastoproteiiniin, eikä se ole elimistön solujen käytössä. Toisaalta veren B12-vitamiinipitoisuus ei välttämättä heijasta aivokudoksen B12-vitamiinipitoisuutta. Aivoissa voi olla B12-vitamiinin puutostila, vaikka verestä tehty mittaus ei osoita B12-vitamiinin puutetta.

B12-vitamiinin puutteen syyt

Heikki Korpela kertoo, että B12-vitamiinin puutteen yleisin syy on vitamiinin imeytymishäiriö. Ikäihmisillä B12-vitamiinin imeytyminen häiriintyy helposti ja vitamiinin imeytymishäiriö on yleinen patofysiologinen löydös.
– Esimerkiksi monet lääkkeet ja sairaudet heikentävät B12-vitamiinin imeytymistä ja hyväksikäyttöä. Imeytymishäiriön yleisin aiheuttaja on mahalaukun limakalvon surkastuminen ja tulehdus eli atrofinen gastriitti. Siihen liittyy hapoton maha. Surkastunut mahan limakalvo ei eritä mahahappoa, ja sen vuoksi B12-vitamiini ei imeydy. Ikäihmisillä hapoton maha ja atrofinen gastriitti on yleinen löydös. Professori Pentti Sipponen ja professori Kari Syrjänen ovat arvioineet, että lähes 100 000 suomalaista kärsii hapottomasta mahasta ja atrofisesta gastriitista.
– B12-vitamiinin imeytymistä voivat heikentää myös ohutsuolen Crohnin tauti, keliakia, ohutsuolen bakteerien liikakasvu, mahalaukun poistoleikkaus tai mahalaukun ohitus, suoliston parasiitit sekä runsas alkoholin ja lääkkeiden käyttö. Esimerkiksi monet lääkkeet kuten diabeteslääke, metformiini ja psykoosilääke, klotsapiini ja haponestolääkkeet heikentävät B12-vitamiinin imeytymistä ja hyväksikäyttöä.
– Kasvisruokaa syövät voivat myös kärsiä B12-vitamiinin puutteesta. Sen vuoksi kasvissyöjien pitäisi varmistaa B12-vitamiinin riittävä saanti.

B12-vitamiinin puutteen korvaushoito

Dosentti Heikki Korpela kertoo, että imeytymishäiriöstä johtuvaa B12-vitamiinin puutosta hoidetaan antamalla lihakseen B12-vitamiinipistoksia.
– Imeytymishäiriöstä kärsiville voi professori Sulkavan mukaan antaa vitamiinipistoksen neljä kertaa vuodessa. B12-vitamiinin puutetta voidaan hoitaa myös suun kautta annettavilla vitamiinivalmisteilla, jos hoitoannos on riittävän suuri. B12-vitamiinia suositellaan annettavaksi 500-1000 mikrogrammaa päivässä.
– B12-vitamiinin puute aiheuttaa pysyviä vaurioita aivoissa. Pitkäaikainen B12-vitamiinin puute johtaa hermosolujen pysyviin vaurioihin ja palautumattomaan muistihäiriöön. Oxfordin yliopiston tutkijat selvittivät magneettikuvauksella, kuinka veren pieni B12-vitamiinipitoisuus ennusti aivojen rakenteellisia muutoksia viiden vuoden seurannan aikana. Seurantatutkimus osoitti, että veren pieni B12-vitamiinipitoisuus oli yhteydessä aivokudoksen ja selkäytimen rappeutumiseen sekä muistin ja aivojen tiedonkäsittelyn heikentymiseen.
– B12-vitamiini voi suojata aivoja ja muistia edistämällä myeliinin muodostumista ja vähentämällä myrkyllisen metyylimalonihapon ja homokysteiinin määrää aivoissa. Neurobiology of Aging -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan B12-vitamiini voi hidastaa hermosolujen myeliinikuoren tuhoutumista. Yhtenä aivojen rappeutumisen syynä pidetään myeliinikuoren tuhoutumista ja myeliinin vähenemistä.
Dosentti Korpela kertoo, että B12-vitamiinin puutostilassa myrkyllistä metyylimalonihappoa ja homokysteiiniä kerääntyy aivoihin.
– B12-vitamiini voi suojata hermosoluja ja pieniä aivoverisuonia metyylimalonihapon ja homokysteiinin aiheuttamia vaurioita vastaan. Suuri metyylimalonihapon ja homokysteiinin määrä vaurioittaa aivojen hermosoluja ja pienien aivoverisuonien sisäpintaa eli endoteeliä. Nämä soluvauriot heikentävät muistia ja aivojen tiedonkäsittelyä ahtauttamalla pieniä aivoverisuonia ja synnyttämällä aivoverisuonien endoteelin toimintahäiriön.
New England Journal of Medicine -lehdessä julkaistu kontrolloitu tutkimus osoittaa, että B-vitamiinilisä (foolihappo+B6- ja B12-vitamiini) vähentää merkittävästi veren metyylimalonihapon ja homokysteiinin määrää, hidastaa pienien aivoverisuonien ahtautumista ja estää aivoverisuonien endoteelin toimintahäiriötä.

Teksti:Reijo Ikävalko
Avainsanat: B12-vitamiini, Heikki Korpela

Kommentit

Oma kommentti