E-vitamiinista apua tupakkamiehille

tupakointi_th_by_kuvaryhmäLukuisissa eläinkokeissa on havaittu, että E-vitamiinilla on virus- ja bakteeritartunnoilta suojaava vaikutus. Tutkimukset, joissa on selvitetty E-vitamiinin vaikutusta tartuntatautien ilmaantumiseen ihmisillä, ovat kuitenkin tuottaneet vaihtelevia tuloksia.

Dosentti Harri Hemilä Helsingin yliopistosta on selvittänyt E-vitamiinin keuhkokuumetta ehkäisevää vaikutusta Suomessa vuosina 1980- ja 1990-luvuilla tehdyn laajan SETTI-tutkimuksen aineiston perusteella. SETTI-tutkimukseen osallistui 29 133 tupakoivaa miestä, jotka olivat tutkimuksen alussa 50–69-vuotiaita.
Tutkimuksessaan Hemilä havaitsi, että E-vitamiinin keuhkokuumetta ehkäisevä vaikutus oli riippuvainen siitä, missä iässä tutkittavat olivat aloittaneet tupakoinnin. 21-vuotiaana tai vanhempana tupakoinnin aloittaneilla 7 469 miehellä E-vitamiini vähensi keuhkokuumeiden ilmaantumista 35 prosenttia. Erityisen vahva ehkäisevä vaikutus E-vitamiinilla oli niillä, jotka tupakoivat vähiten ja harrastivat liikuntaa tutkimuksen alkaessa.

Tutkimus antaa vahvan näytön sille, että joissakin tilanteissa E-vitamiini voi merkittävästi ehkäistä vanhojen miesten keuhkokuumeita. Hemilä kuitenkin huomauttaa, että SETTI-tutkimuksen miehet olivat syntyneet enimmäkseen 1920- ja 1930-luvuilla ja olivat eläneet sota-ajan yli, joten tämän tutkimuksen tuloksia ei tule suoraan yleistää tämän hetken ikääntyneille miehille.

Teksti:Hymy
Kuvat:Om-arkisto
Avainsanat: E-vitamiini, keuhkokuume, tartuntatauti, tupakointi

Kommentit

Oma kommentti