Entistä useampi selviää syövästä

Väestön ikääntyessä syövät yleistyvät, mutta entistä useampi myös selviää syövästä. Nykyisin jopa kahden kolmesta syöpäpotilaasta arvioidaan parantuneen viiden vuoden kuluessa siitä, kun hän on saanut diagnoosin.


Syöpään sairastuneiden elossaoloennuste on parantunut neljä prosenttiyksikköä uusimmalla seurantajaksolla 2010–2012. Syöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen elossaololuku on nyt miehillä 66 prosenttia ja naisilla 69 prosenttia. Eri syöpätyypit eroavat kuitenkin toisistaan huomattavasti. Esimerkiksi eturauhassyöpäpotilaiden suhteellinen elossaololuku on 93 prosenttia ja rintasyöpäpotilaiden 90 prosenttia.

Uudet syöpätilastot sisältävät ensimmäistä kertaa tietoja siitä, miten syöpäpotilaiden eloonjäämisluvut eroavat toisistaan ealueellisesti. Useimmissa syövissä alueellisia eroja ei ole. Poikkeuksia ovat ihomelanooma, aivokasvaimet ja eturauhassyöpä, joiden suhteellisissa elossaololuvuissa on merkittävää vaihtelua. Erityisesti aivokasvainten osalta elossaololukuihin vaikuttaa hyvänlaatuisten aivokasvainten osuus kaikista aivokasvaimista.

Elossaololukuihin vaikuttaa voimakkaasti syövän levinneisyys toteamishetkellä. Eturauhassyövän osalta alueellisia eroja selittänee PSA-testiin perustuva seulonta. Helsingin ja Tampereen yliopistosairaaloiden vastuualueilla PSA-testaus nostaa elossaololukua suhteessa muihin alueisiin. Seulonnalla todetaan paljon paikallisia ja hitaasti eteneviä eturauhassyöpiä, jotka muutoin todennäköisesti jäisivät henkilön elinaikana toteamatta.

Oulun yliopistosairaalan alueella erityisesti levinnyttä ihomelanoomaa sairastavilla oli muuta maata suurempi riski kuolla syöpään. Melanooma tosin on maan pohjoisosissa selvästi harvinaisempaa kuin Etelä-Suomen suurissa kaupungeissa ja levinneitä syöpätapauksia oli vain vähän. Tulokset viittaavat kuitenkin siihen, että melanooman toteamisessa voi olla viiveitä maan pohjoisosissa. Viiveisiin vaikuttavat sekä henkilön hoitoon hakeutuminen että terveyspalveluiden saatavuus.

Teksti: Hymy
Avainsanat: syöpä, syövästä selviäminen

Kommentit

Oma kommentti