Flavonoidit: uutta tietoa syöpää ehkäisevästä vaikutuksesta

Flavonoidien syöpää ehkäisevästä vaikutuksesta on saatu uutta merkittävää tietoa. Flavonoideihin lukeutuvan fisetiinin on havaittu estävän syöpäsolujen jakautumista ja lisäävän syöpäsolujen kuolemaa.

VTT:n, Turun yliopiston ja Suomen Syöpäinstituutin Säätiön tutkijoiden löydöksen uskotaan edistävän syöpälääkkeiden kehitystä.

Flavonoidit ovat kasvikunnan tuotteissa kuten marjoissa, vihanneksissa ja hedelmissä esiintyviä yhdisteitä, joilla on todettu olevan myönteisiä terveysvaikutuksia.

Tutkimustulos antaa merkittävää tietoa flavonoidien toimintamekanismeista solutasolla. Tähän saakka niiden solunsisäiset vaikutukset ovat olleet pääosin tuntemattomia.

Tutkimuksessa VTT:n erikoistutkijan, dosentti Marko Kallion johtama tutkimusryhmä etsi uusia solujakautumiseen vaikuttavia luonnonyhdisteitä yli 1500 yhdisteen joukosta. Tehokkain tunnistettu yhdiste oli fisetiini-niminen flavonoidi, jota on muun muassa marjoissa, hedelmissä ja punaviinissä.

Tutkimusryhmä havaitsi, että fisetiini estää syöpäsolun normaalin jakautumisen ja tuottaa kromosomitason virheitä lisäten syöpäsolujen kuolemaa. Fisetiinin havaittiin estävän syöpäsoluissa tietyn entsyymin, Aurora-B -kinaasin, normaalia toimintaa, jolloin solujen jakaantuminen häiriintyy.

Tutkijoiden mukaan löytö on merkittävä, sillä Aurora-B on keskeinen solujaon säätelijä. Entsyymin toimintaan vaikuttaminen on tärkeä uusien syöpälääkkeiden kehityskohde useassa lääkeyrityksessä.

Käynnissä olevissa jatkotutkimuksissa dosentti Kallion ryhmä pyrkii selvittämään, voidaanko fisetiinin syöpäsoluja tuhoavaa vaikutusta tehostaa ja onko yhdiste korkeina pitoisuuksina haitallinen normaaleille soluille.

Tutkimustulokset on julkistettu tiistaina ilmestyneessä Carcinogenesis-lehdessä. (Ruokatieto)

Teksti:Leena Kalliokoski
Avainsanat: syöpä, flavonoidit, fisetiini

Kommentit

Oma kommentti