Jäikö juomaputki päälle?

Paluu arkeen tuottaa vaikeuksia erityisesti työssäkäyville, jos kesä on ollut liian kostea.

Kesälomien aikana kasvanut alkoholin kulutus ja siihen liittyvät ongelmat nousevat usein otsikoihin lomakauden päättyessä. Paluu arkeen tuottaa vaikeuksia erityisesti työssäkäyville, koska runsaan ja säännöllisen alkoholinkäytön jälkeen hankaluudet alkavat vasta siinä vaiheessa, kun käyttöä yritetään vähentää tai lopettaa kokonaan.

Asiantuntija muistuttaa, että monet alkoholin vähentämiseen liittyvät vieroitusoireet ovat työelämän kannalta hankalia.

– Vähän yksilöstä riippuen  saattaa esiintyä erilaisia psyykkisiä ja fyysisiä vaikutuksia, jotka vaihtelevat ahdistuneisuudesta ja masennuksesta pahoinvointiin ja vapinaan. Työssäkäyvien kannalta haasteellisia ovat myös älylliset eli kognitioon liittyvät vaikutukset, jotka vaikuttavat muistamiseen, uuden oppimiseen ja keskittymiskykyyn.

– Kaikki nämä aiheuttavat osaltaan alentunutta työtehoa ja sairauspoissaoloja sekä tapaturma-alttiuden lisääntymistä, kertoo päihdelääketieteen kliininen opettaja Antti Mikkonen Turun yliopistosta.

Kulutus kasvaa

Mikä sitten tekee alkoholinkäytön vähentämisestä niin vaikeaa? Kyse on pitkälti aivojen ja muun elimistön tottumisesta säännölliseen tai runsaampaan käyttöön. Alkoholi palkitsee kehoamme mielihyvän tunteella, mutta ajan kuluessa tämän saavuttaminen vaatii yhä suurempia määriä kasvaneen sietokyvyn vuoksi. Syntyy oravanpyöräilmiö.

– Alkoholia kuitenkin käytetään lähtökohtaisesti siksi, että sillä haetaan myönteisiä asioita. Kun nämä positiiviset vaikutukset alkavat hiljalleen laimeta, sitä kompensoidaan kulutuksen kasvattamisella.

– Tottumisen takia mielihyvää on yhä vaikeampi saavuttaa ja siksi tyypillistä on, että kun töihin paluun vuoksi kulutusta joutuu vähentämään, niin siinä vaiheessa maksetaan sitten hintaa siitä, että on totutettu elimistö säännölliseen ja jatkuvaan alkoholinkäyttöön, Mikkonen tarkentaa.

Koska alkoholinkäytön vähentämisessä on sen neurobiologisten vaikutusten vuoksi kyse muustakin kuin tahdonvoimasta, onnistumiseen tarvitaan usein myös ammattilaisten apua. Esimerkiksi työssä käyville työterveyslääkäri voi monesti olla luonnollisin kontakti.

Apua ajoissa

Ajoitus on Mikkosen mukaan tässä yhteydessä keskeinen asia, sillä mitä varhaisemmassa vaiheessa ongelmiin haetaan apua, sitä parempiin tuloksiin päästään myös ennusteen kannalta.

– Siinä vaiheessa kun huomaa, että alkoholin kulutuksen vähentäminen tuottaa hankaluuksia tai vähentämistä seuraa fyysisiä, psyykkisiä tai älyllisiä ongelmia, se on merkki siitä, että kannattaa lähteä ammattihenkilön arvioon, Mikkonen toteaa.

Varhaisessa hoitoon hakeutumisessa on yleensä myös se positiivinen puoli, että alkoholi ei ehdi aiheuttaa pysyviä vaurioita esimerkiksi aivoihin.

Ammattiavun hakemiseen liittyy Mikkosen mukaan myös tiettyjä haasteita, jotka nostavat ihmisen kynnystä varhaiseen reagointiin.

– Ei tietysti pitäisi olla mitään kynnystä, mutta se on yleisesti tunnistettu fakta, että yhteiskunnallisesti riippuvuuteen liittyy edelleen suurta stigmaa. Häpeän tai leimautumisen pelko on varmasti yksi suurimmista pullonkauloista ammattilaisen arvioon hakeutumisessa.

Askel kerrallaan

Olipa yksilön lopullinen tavoite palauttaa alkoholinkäyttönsä riskirajojen alle tai lopettaa käyttö kokonaan, hoidon ensimmäinen askel on yleensä käytön asteittainen vähentäminen.

– Hoidon onnistumisen kannalta on ensisijaisen tärkeää, että henkilö itse motivoituu vähentämään kulutustaan. Ammattilaisten tehtävänä on tarjota keskustelutukea, neuvontaa ja tarvittaessa lääkehoitoa, Mikkonen kertoo.

Alkoholiongelmiin liittyvissä hoidoissa on Mikkosen mukaan tapahtunut jonkinlaista kehitystä lähinnä lääkehoitojen osalta. Viimeisin edistysaskel sopii liikakäytön asteittaiseen vähentämiseen.

– Sen avulla pystyy vähentämään käyttöä ilman että tarvitsee pidättäytyä kokonaan alkoholinkäytöstä. Vähentäminen tapahtuu siis asteittain. Lääke vähentää alkoholista saatavaa mielihyväkokemusta, jota aivoissa tapahtuu. Juomismäärien vähentäminen asteittain pienentää riskiä voimakkaiden vieroitusoireiden kehittymiselle. Lisäksi aivoilla ja elimistöllä on enemmän aikaa sopeutua liiallisen käytön aiheuttamista oireista palautumiseen.

Alkoholiongelma kehittyy usein pitkän ajan kuluessa ja asteittain, minkä vuoksi myös sen hoitaminen vie aikaa ja vaatii pitkäjänteisyyttä. Aivojen palautuminen liiallisen alkoholin käytöstä on yleensä useita kuukausia kestävä prosessi.

Teksti Reijo Ikävalko

Kuva Lehtikuva

Terveys-Hymy 10-14

 

Teksti: Hymy
Avainsanat: alkoholi, alkoholin liikakäyttö, vieroitusoireet

Kommentit

Hyvä renki voi tulla huomaamatta isännäksi.Tuo alkomaholi voi ollakin tällainen, huomasin sen omalla kohdallani tulleen kuin huomaamatta ajurinpaikalle, ohjaamaan elämääni.
Mikä sai lopulta lopettamaan? Sitä pidänkin yhtenä suurena ihmeenä, jokin tiedostamaton mieleen, sydämeen vaikuttava sen täytyi olla, koska olen ollut ilman päihteitä ollut yli neljä (4) vuotta.
Sain sen mahdollisuuden raitistua hakeutumalla ajattelemaan ilman päihteitä, siitä askel kerrallaan, tunti, päivä, viikko, kuukausi, vuosi, toinen, tein kovan matkan palatakseni rakkaan vaimoni avulla, lähiystävien tuella ns.sosiaalieksi ihmiseksi jolla on elämä.
Arvostan jokaista sekuntia raittiina, toivon voimia jokikiseen yritykseen raitistua. T.IsoB

Oma kommentti