Joka kolmannella unettomuusongelmia

Satunnainen ja pitkäaikainen unettomuus on lisääntynyt erityisesti työtätekevällä väestöllä viime vuosikymmenien aikana.

Väestötutkimusten mukaan aikuisväestöstä noin kolmannes kärsii ajoittain unettomuusoireista. Pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsii liki 12 prosenttia aikuisväestöstä – eli peräti noin joka kahdeksas. Unettomuuden päivitetyn Käypä hoito -suosituksen tavoitteena on yhtenäistää unettomuuden diagnostiikkaa ja syiden selvittämistä, hoitoa ja hoidon porrastusta, unettomuuden vaikutusten arviointia sekä unettomuuden ehkäisyä.

Päivitetty Unettomuuden Käypä hoito -suositus painottaa, että tilapäinen unettomuus kuuluu tavanomaiseen elämään. Äkillisissä elämänmuutoksissa unettomuus on luonnollinen reaktio ja tällöin tuki, lohduttaminen ja neuvonta ovat ensisijaisia. Unettomuuden taustalla olevat syyt ja laukaisevat tekijät tulee selvittää ja käsitellä. Jos unettomuus jatkuu, on tärkeä kiinnittää huomiota unirytmiin ja muuhun unihuoltoon eli otollisten olosuhteiden luomiseen nukkumiselle.

Teksti: Hymy
Avainsanat: unettomuus

Kommentit

Oma kommentti