Karnosiini parantaa muistia

muistilaput_th_kuvaryhmä_by_tommi_tuomiTohtori Matti Tolonen käsittelee palstallaan karnosiinin vaikutuksia ihmiseen. Sillä sanotaan olevan yhteys ikääntyvien muistiin.

Venäläiset tiedemiehet löysivät karnosiinin lihaksesta jo vuonna 1900, jonka jälkeen sitä on tutkittu paljon eri puolila maailmaa. Siitä on kertynyt jo 2100 tieteellistä dokumenttia, jotka ovat kaikkien vapaasti luettavissa Yhdysvaltain terveysviraston PubMed-tietokannassa (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed).
Suomessa karnosiini oli kuitenkin tuntematon aine, kunnes lanseerasin sen kaikkien saataville vuonna 2003. Sen jälkeen siitä tuli nopeasti suosittu ravintolisä. Parhaissa valmisteissa on mukana sinkkiä, mikä tehostaa karnosiinin terveysvaikutuksia.

Muistisairauksien taltuttaja?

Neurotieteilijät ovat tutkineet jo kauan karnosiinia, jota he kutsuvat neuroprotektantiksi, hermoston suojelijaksi. Englantilaisten, japanilaisten ja liettualaisten neurotieteilijöiden yhdessä julkaisema kliininen tutkimus vahvistaa, että karnosiinin päivittäinen käyttö parantaa ikääntyvien ihmisten muistia, oppimis- ja päättelykykyä ja muita kognitiivisia taitoja. Havainto on tärkeä, sillä muistisairauksien hoito maksaa yhteiskunnalle yhtä paljon kuin puolustusvoimien ylläpito. Jos muistisairauksien ilmaantumista voitaisiin myöhentää viisi vuotta, niiden hoitokulut vähenisivät puoleen.

Tutkimukseen osallistui 31 tervettä 40–72-vuotiasta naista ja miestä. Heidät kaltaistettiin kahteen ryhmään, joista toinen sai kolme kuukautta päivittäin 500 mg karnosiinia ja sen sukulaisainetta anseriinia. Toinen puoli koehenkilöistä sai lumevalmistetta. Vaikutusjakson alussa ja lopussa kaikkien koehenkilöiden aivot kuvannettiin tietokoneella, FMRI-laitteella. Lisäksi kaikille tehtiin laajat neuropsykologiset testit, joilla selvitettiin verbaalista muistia ja muita kognitiivisia tietotaitoja. Kokeen alussa ryhmien välillä ei havaittu merkittäviä eroja.

Kolmen kuukauden kuluttua karnosiinia/anseriinia saaneiden henkilöiden verbaalinen muisti parani merkitsevästi ja samalla aivokuvissa nähtiin rakenteellisia ja toiminnallisia muutoksia – etenkin aivojen viestiverkostoissa – jotka selittävät ravintolisän positiivisia vaikutuksia. Psykologisten testitulosten ja aivokuvien välillä oli selvä yhteys.

Torjuu hapetusstressiä

Karnosiini ja anseriini toimivat antioksidantteina (hapetusstressin estäjinä) ja tulehdusta ehkäisevinä ja vaimentavina aineina, selittävät tutkijat Frontiers in Aging Neuroscience -lehdessä. Normaaliin ikääntymiseen ja etenkin muistisairauksiin liittyy hapetusstressiä ja kroonista matala-asteista tulehdusta (neuroinflammaatiota), joita karnosiini torjuu ja korjaa.

Tämän kliinisen tutkimuksen tulokset saavat tukea eläinkokeista, joissa karnosiini/anseriini on vähentänyt elimistössä syntyviä sokeristuneita AGE-tuotteita ja parantanut aivojen verenkiertoa. AGE-tuotteita kertyy eritoten Alzheimerin tautia potevien ihmisten aivoihin, joissa myös myllertää neuroinflammaatio, kirjoittavat neurologit Frontiers in Aging Neuroscience -lehdessä.

Tämä oli maailman ensimmäinen aivojen kuvantamistutkimus, jossa ihmisille on annettu karnosiinia/anseriinia ravintolisänä. Tulokset osoittavat, että sillä voi olla edullinen vaikutus ikääntyneiden ihmisten muistiin ja muihin kognitiivisiin taitoihin. Tutkijat ilmoittavat, että heillä on parhaillaan käynnissä uusi laajempi tutkimus tästä aiheesta. B-, C-, D- ja E-vitamiinit, E-EPA-kalaöljy ja ubikinoni ovat myös erinomaisia muistia suojaavia ravintolisiä, joilla on synerginen yhteis- ja vuorovaikutus vanhenemismuutosten ehkäisyssä ja hidastamisessa.

Terveys-Hymy 7-2016

Teksti:Matti Tolonen
Kuvat:Om-arkisto
Avainsanat: muisti, karnosiini

Kommentit

Oma kommentti