Kolesterolilääkkeistä diabetesta

Kymmenet tuhannet suomalaisert ovat sairastuneet tyypin 2 diabetekseen syötyään kolesterola alentavia lääkkeitä, statiineja. Niiden käyttö yleistyi vuonna 1994, jonka jälkeen niitä on määrätty sekä sydänpotilaille että terveille.

Muutama vuosi sitten ilmeni että statiinit lisäävät 15–18 ptosenttia riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen. Ainakin suomalaisten miesten riski on paljon tätä suurempi, ilmenee Itä-Suomen yliopistossa akatemiaprofessori Markku Laakson johdolla tehdystä tutkimuksesta. Sen mukaan statiinit tuplaavat diabetesriskin. Kuopiossa seurattiin lähes 9000 satunnaisotannalla valittua miestä kuusi vuotta. Tutkijat halusivat selvittää, lisääkö statiinien käyttö diabeteksen riskiä niillä, joilla ei ollut lähtötilanteessa diabetesta.

Seurannan kuluessa 625 miestä sai sokeritaudin. Statiineja söi 2124 miestä. Heidän sokerirastituksensa tulos huononi merkitsevästi, insuliiniherkkyys väheni 24 ja insuliinin eritys väheni 12 prosenttia. Riski sairastua tyypin 2 diabetekseen tuplaantui verrattuna lääkitsemättömiin miehiin. Atorvastatiiini ja simvastatiini lisäsivät diabetesriskiä sitä enemmän, mitä suurempi lääkkeen päiväannos oli. Muut statiinit (pravastatiini, fluvastatiini ja lovastatiini) eivät näyttäneet lisäävän diabetesriskiä. Tosin näitä statiineja käyttävien miesten osuus oli niin pieni, ettei varmoja päätelmiä voitu tehdä. Tutkimus julkaistiin maaliskuun Diabetologia-lehdessä, ja se on herättänyt suurta huomiota maailmalla.

Tutkijat varoittavat, ettei statiineja pidä määrätä terveille ihmisille, joiden kolesteroliarvot ylittävät vain jonkin verran viitearvot. Statiineista voi olla hyötyä vain niille, jotka ovat sairastaneet sydäninfarktin ja aivohalvauksen; muiden ei kannata syödä statiineja, korostaa professori Laakso Iltalehden haastattelussa. Hän huomauttaa, että myös nesteenpoistolääkkeet ja betasalpaajat voivat aiheuttaa diabeteksen.

Ruotsalainen Lundin yliopiston sydänprofessori Peter M. Nilsson kommentoi tutkimusta sanomalla, että statiinihoidon ja diabeteksen välillä vallitsee kiistämättä yhteys, joskin vaikutusmekanismi on toistaiseksi tuntematon.

Valtaosa noin 700 000 statiineja syövistä suomalaista käyttää niitä turhaan, sillä maaeläinrasva ja kolesteroli eivät aiheuta valtimotauteja. Minusta on järjetöntä, että lääkärit määräävät diabeetikoille statiineja, jotka aiheuttavat diabetesta. Sen lisäksi statiinien yleisiä sivuvaikutuksia ovat lihasten väsyminen ja kivut, nivelkivut sekä uni- ja muistihäiriöt. Harvinaisia vakavia haittavaikutuksia ovat haimatulehdus ja sydänlihaksen rappeuma, rabdymyolyysi. Sivuvaikutuksia ilmenee eniten niillä henkilöillä, jotka eivät ota riittävästi D-vitamiinia ja ubikinonia suojaksi. Suosittelen lopettamaan turhien statiinien syömisen tai vaihtamaan ne berberiiniin, kalaöljyyyn ja karnosiiniin. Ne antavat paljon paremman suojan sydän- ja muita kroonisia sairauksia vastaan eivätkä aiheuta sivuvaikutuksia.

Teksti:Matti Tolonen, LKT, dosentti
Avainsanat: diabetes, kolesteroli, kolesterolilääke, statiini

Kommentit

Oma kommentti