Koululaiset väsyneitä

Päivittäinen väsymys on lisääntynyt selvästi yläluokkalaisten ja lukiolaisten keskuudessa. Väsymys johtuu huonosta ateriarytmistä, vähäisestä liikkumisesta, liiallisesta valvomisesta sekä alkoholin käytöstä ja tupakoinnista. Mitä useampia epäedullisia terveystottumuksia nuorella on, sitä yleisempää on päivittäinen väsymys. Nuorten riittävän pitkän yöunen varmistaminen, säännöllinen liikunta ja ateriarytmi ovat tutkijoiden mukaan ensisijaisesti kotien vastuulla.
Koululaisten väsymistilastot ovat huolestuttavia. Päivittäistä väsymystä esiintyy joka kuudennella, tytöistä jopa joka viidennellä. Huonoja terveystottumuksia omaavilla väsymystä on joka neljännellä. Jos kouluolotkin koetaan puutteellisiksi, päivittäinen väsymys vain pahenee. Fyysiset oireet ovat lisääntyneet peruskoulun yläluokkalaisilla sekä lukion ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoilla.

Teksti: Hymy
Avainsanat: koululainen, väsymys

Kommentit

Oma kommentti