Lääkäreiden määrä kasvaa

lääkäri_th_kuvaryhmä_by_pekka_nieminenSuomessa asuvia työikäisiä lääkäreitä oli tämän vuoden alussa 20970. Lääkärimäärä on noussut vuodesta 2000 lähes viidellä tuhannella.

Suomessa laillistettuja lääkäreitä oli 1.1.2016 yhteensä 28565. Tiedot perustuvat Valviran ylläpitämään Terhikki-rekisteriin. Lääkäriliitto on laatinut tilastot yhdessä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.

Suomessa asuvista työikäisistä lääkäreistä 59 % on erikoistunut. Erikoisaloja on 50. Suurin erikoisala on yleislääketiede. Suhteellisesti eniten viime vuosina on kasvanut geriatrian erikoislääkärien määrä. Työikäisiä geriatreja oli alle 200 vuonna 2010, nyt heidän määränsä on jo lähes 300. Erikoislääkärien määrä on kasvanut voimakkaasti myös anestesiologian ja tehohoidon, ortopedian ja traumatologian sekä työterveyshuollon erikoisaloilla.

Teksti:Hymy
Kuvat:Om-arkisto
Avainsanat: lääkäri, erikoislääkäri

Kommentit

Oma kommentti