Rasvahapot auttavat lasten häiriötiloissa

Mainos

Koulujen joululomien jälkeen vanhempien on hyvä muistaa, että niin lasten oppimisvaikeuksia kuin käytöshäiriöitäkin vastaan voidaan taistella menestyksellisesti erään rasvahappovalmisteen avulla. Sillä on tehty laajoja tutkimuksia Englannissa, Australiassa ja Ruotsissa.

Oxfordin yliopiston tutkijoiden Durhamin koulupiirissä Englannissa jo vuonna 2002 tekemä rasvahappotutkimus oli käänteentekevä hyvien tulostensa lisäksi myös siksi, että akateemiset tutkijat kykenivät tuolloin ensimmäisen kerran todistamaan tieteellisesti rasvahappovalmisteen toimivuuden.
Tulokset lasten oppimis- ja käytöshäiriöiden hoidossa olivat sanalla sanoen loistavia. Tutkijat pystyivät esittelemään mullistavia saavutuksia käytöshäiriöiden ja ADHD:n oireiden paranemisessa sekä myös luku- ja kirjoitustaidon kohentumisessa.
Tutkimukseen osallistui 117 5–12-vuotiasta lasta 12 koulusta, ja kuusi kuukautta kestäneen tutkimusjakson aikana suoritettiin kaikkiaan 12 000 arviointia lasten edistymisestä.
Durhamin tutkimus on käänteentekevä, sillä se osoittaa, että rasvahappohoidolla voidaan saada yhtä hyviä tuloksia kuin kovilla lääkehoidoilla, mutta ilman minkäänlaisia sivuvaikutuksia. Tutkimuksessa käytetty rasvahappovalmiste oli runsaasti EPA-, DHA- ja GLA-rasvahappoja sisältävä eye q. Suomessa sitä markkinoi Harmonia www.harmonia.fi
Kyseessä oli kuuden kuukauden pituinen plasebokontrolloitu kaksoissokkotutkimus, jonka puolessavälissä tapahtui yhdensuuntainen vaihdos plasebovalmisteesta eye q -kapseleihin. Lapset jaettiin sattumanvaraisesti kahteen ryhmään, josta toinen sai eye q -kapseleita ja toinen ryhmä pelkkää oliiviöljyä sisältäviä lumekapseleita kaksi kapselia kolme kertaa päivässä. Oppimista ja käytöksen arviointia tehtiin tutkimuksen alussa sekä kolmen ja kuuden kuukauden kuluttua.
Joka kolmannen lapsen koulumenestys oli ennen hoidon aloittamista niin heikko, että heitä voitiin pitää ADHD-kriteerit täyttävinä. Luku- ja kirjoitustaidon taso oli koko ryhmällä noin vuoden omaa ikäluokkaa jäljessä.
Kolmen kuukauden jälkeen olivat eye q -kapseleita saaneiden lasten valmiudet parantuneet merkittävästi enemmän kuin plasebovalmistetta saaneilla lapsilla. Kun lumevalmisteryhmä alkoi kolmen kuukauden jälkeen saada eye q -kapseleita, heidän testituloksissaan tapahtui kuukausien 3-6 aikana suuruusluokaltaan samankaltaisia muutoksia kuin eye q -valmistetta saaneella ryhmällä tutkimuksen alussa.
Myös lukutaitoon oli eye q -kapseleita saaneella ryhmällä tuntuva vaikutus, joka näkyi jo ensimmäisten kolmen kuukauden aikana. Kun lumevalmistetta saaneet lapset alkoivat kolmen kuukauden jälkeen saada eye q -kapseleita, sama vaikutus tuli esiin. Samanlaisia tuloksia saatiin molemmissa ryhmissä myös oikeinkirjoitustaitoa mitattaessa.
Koko tutkimuksen tavoitteena oli arvioida pitkäketjuisten monityydyttämättömien rasvahappojen vaikutuksia kehityshäiriöistä kärsivillä lapsilla, joilla on häiriöön liittyviä oppimisvaikeuksia ja käytöshäiriöitä. Eye q -kapselien tehokas vaikutus kävi selvästi ilmi tutkimuksen kaikilla osa-alueilla.

Australiassa tutkittiin ADHD:tä

Australian Adelaidessa julkaistu 132 lapsen seurantatutkimus antaa lisätodisteita siitä, että omega-3-kalaöljy voi auttaa ADHD-lapsia. On nimittäin havaittu, että neurologiset häiriöt ovat yhteydessä omega-3 rasvahappojen puutoksiin.
ADHD on yksi yleisimmistä lapsuuden kehityshäiriöistä. Turvallisten ja tehokkaiden hoitomuotojen löytäminen on haaste sekä terveydenhuollon ammattilaisille että vanhemmille. Yleisemmin pojilla diagnosoidun ADHD:n oireita ovat impulsiivisuus (heikentynyt kontrolli), yliaktiivisuus ja/tai vaikeus ylläpitää tarkkaavaisuutta. ADHD:hen liittyvät ongelmat voivat vaikuttaa epäsuotuisasti suorituskykyyn koulussa, perheisiin, ihmissuhteisiin ja yleensäkin sosiaaliseen vuorovaikutukseen.
On yhä enemmän näyttöä siitä, että ADHD ja muut neurologiseen kehitykseen liittyvät häiriöt kuten dyspraxia, dyslexia ja autismi sekä myös mielialahäiriöt ovat yhteydessä omega-3-rasvahappojen puutoksiin. Omega-3- ja omega-6-rasvahapot muodostavat monityydyttymättömien rasvahappojen ryhmän. Ne ovat välttämättömiä rasvahappoja, koska ihmiskeho ei muodosta niitä, ja niitä on siksi saatava ravinnosta. Niillä on elintärkeitä rakenteellisia ja kemiallisia tehtäviä mm. solukalvojen rakennusaineina.
Välttämättömiä rasvahappoja on useissa kasviksissa, pähkinöissä ja siemenissä, ja ihmiselimistö pystyy jossain määrin muuttamaan niitä pitkäketjuiseen muotoon, mutta kalaöljystä saa suoraan pitkäketjuisia monityydyttymättömiä rasvahappoja. Tutkimusten mukaan omega-3-rasvahappojen saanti kuten myös rasvahappojen metaboliaan tarvittavien muiden mikroravinteiden saanti ravinnosta on laskenut länsimaissa.

Vahvisti aiempia havaintoja

Laatuaan suurimmasta kliinisestä omega-3- ja omega-6-tutkimuksesta saadut tulokset osoittavat, että rasvahappoja sisältävä ravintolisä helpottaa ADHD-oireita. On siis taas saatu todisteita siitä, että ravitsemuksen korjaamisesta voi olla selvää hyötyä keskittymisvaikeuksista kärsiville, ylivilkkaille ja impulsiivisille lapsille.
Satunnaistettuun, placebokontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen osallistui 132 ADHD-tyyppisistä oireista kärsivää lasta, jotka olivat iältään 7-12-vuotiaita. Aktiiviryhmässä käytetystä eye q -valmisteesta on jo aiemmissa uraauurtavissa tutkimuksissa osoitettu olevan merkittävää hyötyä oppimishäiriöihin. Valmiste on yhdistelmä kalaöljyn EPA- ja DHA-rasvahappoja sekä jättihelokin GLA-rasvahappoja suhteessa 9:3:1.
Ensimmäisten 15 viikon ajaksi lapset jaettiin kolmeen ryhmään. Yksi ryhmä sai eye q -kapseleita, toinen ryhmä eye q -kapseleita yhdessä monivitamiini-hivenainelisän kanssa ja kolmas ryhmä sai lumevalmistetta (palmuöljykapseleita). Viidentoista viikon jälkeen kaikille annettiin eye q -kapseleita sekä monivitamiini- ja hivenainelisää.
Tulokset tukevat muiden tutkimusten tuloksia, joissa on nähty ADHD-oireisten kehitysvaikeuksien helpottumista monityydyttymättömiä rasvahappoja sisältävillä ravintolisillä, ja ne ovat lupaavia joidenkin lasten lisähoitoa ajatellen. Keskeisimmät oireet kuten ylivilkkaus, impulsiivisuus ja keskittymisvaikeudet paranivat korkealta kliiniseltä tasolta lievästi kliiniselle tasolle 30 viikon ravintolisävalmisteen käytön aikana.
Sekä Oxford-Durham että Adelaide-tutkimus osoittavat, että ravitsemuksellisiin asioihin puuttumisesta voi olla apua erilaisiin alisuoriutumiseen liittyviin ongelmiin. On toivottavaa, että tuoreet tutkimustulokset johtavat lisätutkimuksiin ravitsemuksen merkityksestä kouluikäisille lapsille.

Sama tulos myös Ruotsissa

Göteborgissa Ruotsissa tehty tutkimus vahvistaa, että ADHD:sta kärsivien lasten ja nuorten oireet vähenevät merkittävästi omega-3- ja omega-6-rasvahappoja sisältävän eye q -ravintolisän käytöllä.
Plasebokontrolloituun kaksoissokkotutkimukseen otettiin 75 osallistujaa, 8–18-vuotiaita, joilla kaikilla oli diagnosoitu ADHD. Osallistujat jaettiin ryhmiin liitännäisoireiden mukaan, jotta pystyttiin tekemään vertailuja erityyppisten ryhmien välillä; niiden joilla oli motorisia koordinaatio-ongelmia, vaikeuksia lukemisessa/kirjoittamisessa tai visuaalisessa hahmotuskyvyssä.
Sekä aktiivi- että plaseboryhmän hoitojakso oli kolme kuukautta, minkä jälkeen plaseboryhmälle tehtiin vaihto aktiivihoitoon ja kummankin ryhmän hoitoa jatkettiin kolme kuukautta. Mitatut tulokset olivat osallistujan, vanhemman ja opettajan tekemät arviot ADHD:n oireista lukemisessa ja käsialassa.
Tutkimustulokset tukevat aiempien eye q -ravintolisällä tehtyjen kliinisten tutkimusten löydöksiä. Tutkijoiden johtopäätös oli, että parhaat tulokset rasvahappolisällä saatiin lapsilla ja nuorilla, joilla oli hallitsevasti tarkkaavaisuushäiriöitä sekä lisäksi liitännäisoire kuten dyslexia tai dyspraxia. Löydökset voivat osoittautua hyödyllisiksi vanhemmille ja terveysalan ammattilaisille, kun avuksi näihin tiloihin etsitään luonnollista ravintolisää.

Teksti:Reijo Ikävalko
Kuvat:Pixabay.com

Kommentit

Oma kommentti