Ravinto ja reuman ravitsemushoito

Rauli Mäkelä– Miksi ravinnon osuus sivuutetaan jälleen nivelreuman Käypä hoito -suosituksesta, lääkäri Rauli Mäkelä ihmettelee.

Lääkäriseura Duodecimin asiantuntijoiden laatimilla Käypä hoito -suosituksilla on Suomessa erittäin voimakas lääkäreiden ajatusmaailmaa ja hoitovalintoja ohjaava vaikutus. Tästä syystä toivoisi suositusten olevan tasapuolisesti eri hoitomenetelmiä kuvaavia.

Nykytilanteessa nivelreumaa sairastava potilas ei varmaankaan kuule ruokavaliohoidoista reumalääkäreiltä mitään, sillä asiasta ei puhuttu sanallakaan hoidon vuonna 2003 päivitetyssä versiossa ja uusimmassa versiossa (18.9.2009) todetaan ykskantaan, ettei ruokavaliolla ole mitään merkitystä.

Näin väitetään siitä huolimatta, että ruokavaliohoitojen antamasta hyvästä avusta nivelreumaan on kirjoitettu lääketieteellisissä julkaisuissa jo noin 30 vuoden ajan. Tästä voi saada vaikutelman, ettei suositus etsi potilaiden kannalta parasta hoitoa vaan on terveyspoliittinen kannanotto synteettisten lääkkeiden puolesta luontaishoitoja vastaan.

Jo vuonna 1978 raportoitiin Ruotsin vuosittaisilla lääkäripäivillä hienot tulokset, jotka oli saatu hoitamalla reumapotilaita terveyskodissa paaston ja kasvisravinnon avulla. Paikalla ollut Ruotsin lääkärilehden edustaja pyysi saada julkaista esityksen lehdessään. Lehden lääketieteellinen neuvosto oli kuitenkin toista mieltä eikä esitelmää koskaan julkaistu, kuten ei myöskään reumatutkimuksen tehneiden lääkäreiden kirjallista vastalausetta sensuuria kohtaan.

Sitä vastoin Läkartidningen julkaisi syksyllä 1979 tutkimuksen, jossa todettiin, että paasto kylläkin auttaa reumassa, mutta sitä seuraava laktovegetaarinen ruokavalio ei. Tutkimus oli pienehkö: hoidettavia oli 10 ja kontrolliryhmässä 16 potilasta. Luontaislääketieteen edustajien mielestä tutkimus oli tarkoitushakuinen, koska hoidettavien potilaiden ruokavalio oli ristiriidassa kaikkia oikeana pidetyn reumadieetin periaatteita vastaan. Nyt kuitenkin luontaishoitojen vastustajat saattoivat riemuita, että ruokavaliohoidon tehottomuus oli tullut oikein ”tieteellisesti todistetuksi”.

Suuttuneet luontaislääketieteen edustajat kykenivät varsin nopeasti tekemään oman uuden tutkimuksen reuman terveyskotihoidosta. Tulokset olivat taas hienot: reumavaivat helpottuivat merkittävästi alkupaaston ja sitä seuranneen pelkistä kasviksista ja pienestä määrästä viljaa koostetun ruokavalion aikana.

Käsikirjoitus lähetettiin Läkartidningeniin, mutta tutkimusta ei koskaan julkaistu kuten ei myöskään kirjallisia vastalauseita, joissa tuomittiin lääkäreiden ammattilehden harjoittama sensuuri. Siksi tutkimus julkaistiin myöhemmin Ruotsin luontaislääketieteen edustajien perustamassa lehdessä.

Syksyllä 1991 Lancet julkaisi norjalaisen tutkimuksen, jossa reumapotilaita hoidettiin terveyskodissa. Paaston ja ruokavalion avulla hoidetut reumaatikot saivat erittäin merkittävän ja koko tutkimusajan kestävän avun vaivoihinsa, kun taas verrokit olivat seuranta-ajan kuluttua entistä huonommassa kunnossa. Professori Heikki Isomäki kommentoi tutkimusta Suomen Lääkärilehdessä julkaistussa katsausartikkelissa seuraavana vuonna.

Norjalaiset tutkijat halusivat myös selvittää, kuinka ruokavalion muutos näkyy terveyskodin reumapotilaiden suoliston bakteeristossa. Tässä he käyttivät apunaan suomalaisia tutkijoita Turun yliopistosta ja tutkimukset johtivat Reijo Peltosen väitöskirjaan, joka julkaistiin vuonna 1994. Potilaiden suoliston bakteeristossa tapahtui suuria muutoksia, kun he muuttivat ruokavalionsa tavanomaisesta norjalaisesta sekaravinnosta paastoksi. Suuri muutos tapahtui myös, kun he paaston jälkeen alkoivat syödä pelkistä kasviksista koostettua ruokavaliota ja kolmas suuri muutos tapahtui, kun he siirtyivät kasvisruokavaliosta laktovegetaariseen ruokavalioon.

Karoliinisen instituutin tutkijaryhmä totesi vuonna 2001 julkaistussa tutkimuksessaan jälleen kerran tiukan kasvisruokavalion auttavan reuman tulehduksessa ja ruuan IgG vasta-aineiden vähenevän paranemisen myötä.

Olen itse havainnut dieettimuutoksen ja luontaisten tulehdusta hillitsevien hoitoaineiden auttavan ratkaisevasti reumaattisten tautien ja reaktiivisten artriittien hoidossa ja hoitanut näillä menetelmillä reumaatikkoja vuosituhannen vaihteesta alkaen. Dieettimuutoksen, probioottisen hoidon ja ravintolisien avulla ehdoton valtaosa heistä saattoi lopettaa reumalääkkeiden käytön täysin.

Yleisimmin niveltulehduksia aiheuttava ruokaryhmä on kokemukseni mukaan ollut gluteiiniviljat vehnä, ohra, ruis sekä kaura.

Teksti: Rauli Mäkelä

Kuva: Miguel Vera

Terveys-Hymy 1-10

Teksti: Hymy
Avainsanat: ruokavalio, reuma, Käypä hoito, ravitsemushoito

Kommentit

Oma kommentti