Ravintosuositusten rasvaopit virheellisiä

Neljän viimeisen vuosikymmenen aikana ”kiveen hakatut” opit kovien tyydytettyjen maaeläinrasvojen vaarallisuudesta tyrmätään neljässä suuressa koontitutkimuksessa, meta-analyysissa. Niihin on kerätty kaikki uusin pätevä tieto rasvojen terveysvaikutuksista. Tutkimukset eivät tue väitteitä ns. pehmeiden rasvojen, siis margariinien ja rypsiöljyn sydäntä ja verisuonia suojaavista vaikutuksista.

Analyyseissa tarkasteltiin kymmeniä ravitsemustutkimuksia, joihin oli osallistunut satoja tuhansia ihmisiä, joiden terveydentilaa oli seurattu vuosikausia. Heidän rasvojensa saantia ravinnosta ja ravintolisistä oli selvitetty kyselymenetelmin. Tulokset eivät tue väitteitä voin, kerman ja muun tyydytetyn rasvan haitallisuudesta eivätkä ns. pehmeiden rasvojen hyödyistä sydänterveydelle. Analyysit horjuttavat uskoa ravitsemussuosituksiin, jotka ovat jo yli 40 vuotta korostaneet tyydytetyn rasvan ja kolesterolin vaaroja ja pehmeiden rasvojen etuja.

Yhdysvaltain terveysviraston ja Harvardin yliopiston tutkijat julkaisivat jo vuonna 2010 jättisuuren koontitutkimuksen, jonka mukaan tyydytetty rasva ei aiheuta valtimotauteja. Yhteensä 21 hyvin tehdyssä tutkimuksessa oli seurattu 5–23 vuotta ruokavalion vaikutusta lähes 350 000 henkilön verisuoniterveyteen. Seurannan aikana 11 006 henkilöä sai sepelvaltimotaudin tai aivohalvauksen. Tyydytetyn rasvan syönti ei korreloinut mitenkään valtimotauteihin. Raportin julkaisi maailman johtava ravitsemuslääketieteen lehti American Journal of Clinical Nutrition (Siri-Tarino ym. 2010). Tulos vahvisti vuonna 2009 julkaistun meta-analyysin päätelmiä: Rasvainen ruoka ei aiheuta eikä lisää valtimotauteja (Skieff ja Miller 2009).

Farmasian tohtori James Dinicolantonion pääkirjoitus Open Heart -lehdessä (5.3.2014) osoitti niin ikään, että voin vaihtaminen margariineihin ja kasvinsiemenöljyjen (mm. rypsiöljyn) mainostaminen sydänystävällisinä aineina perustuu virheellisiin oletuksiin ja uskomuksiin. Vastikään uudistetut ravitsemussuositukset ovatkin siis vaarallista ”uskomushoitoa”.

Maailman terveysjärjestö (WHO) ja Maailman elintarvikejärjestö (FAO) tyrmäsivät jo vuonna 2009 raportissaan rasva-valtimotauti -teorian: “Tyydytettyjen rasvojen saanti ei liittynyt merkittävästi sepelvaltimotautikuolleisuuteen…” ja “Tyydytetyn rasvan saanti ei liittynyt sepelvaltimotautitapahtumiin, kuten sydänkohtauksiin…”

Uusin koontitutkimus rasvatutkimuksista julkaistiin sisätautilääkäreiden ammattilehdessä Annals of Internal Medicine  (2014;160(6):398-406-406). Kymmenissä erillistutkimuksessa oli seurattu yli 650 000 rasvojen saantia, terveydentilaa ja kuolleisuutta. Tutkimukset eivät tukeneet käsityksiä maaeläinrasvan epäterveellisyydestä. Näin olen vastikään päivitetyt pohjoismaiset ravitsemussuositukset ovat vanhentuneita jo syntyessään. Minusta on aivan käsittämätöntä, etteivät suosituksia vuosikausia päivittäneet ravitsemustieteilijät professorit Fogelholm ja Schwab ole olleet tietoisia tieteellisten tutkimusten tuloksista.

Teksti:Matti Tolonen, LKT, dosentti
Avainsanat: pehmeä rasva, rasva, tyydytetty rasva

Kommentit

Oma kommentti