Riittämätön uni ennustaa kuolleisuutta

nukkuva_nainen_th_by_ari_heinonen_kuvaryhmäFM Vilma Aho on väitöstyössään tutkinut univajeen vaikutuksia ihmisen immuunijärjestelmään ja aineenvaihduntaan.

Väestötutkimuksissa on havaittu, että lyhyen tai riittämättömän unen ja kohonneen kuolleisuuden välillä on yhteys. Joidenkin tutkimusten mukaan myös sydän- ja verisuonitautien riski on keskimääräistä korkeampi ihmisillä, jotka nukkuvat vähän. Näiden havaintojen selitykseksi on esitetty sekä epäterveellisiä elintapoja että fysiologisia tekijöitä. Kokeelliset tutkimukset ovat osittain tukeneet epidemiologisten tutkimusten havaintoja: univajeen on muun muassa todettu nostavan verenpainetta sekä muuntavan hiilihydraattiaineenvaihduntaa tavalla, joka lisää tyypin 2 diabeteksen riskiä.

– Vaikka univajetilassa ei ole infektiota, se näyttää aiheuttavan elimistössä puolustusreaktion. Emme kuitenkaan tiedä, mikä tekijä laukaisee immuunijärjestelmän aktivoitumisen, tutkija Vilma Aho sanoo.

Väitöstyössään Aho tutki univajeen vaikutuksia sekä tarkoin kontrolloiduissa kokeellisissa olosuhteissa että väestötasolla. Hän keskittyi tutkimuksessaan erityisesti muutoksiin, jotka saattavat osallistua sydän- ja verisuonitautien kehitykseen.

Teksti:Hymy
Kuvat:Om-arkisto
Avainsanat: kuolleisuus, univaje

Kommentit

Oma kommentti