Suun terveydessä parantamisen varaa

Terveys 2011 -tutkimuksen mukaan yli 30-vuotiaat suomalaisaikuiset sairastavat runsaasti suun sairauksia.

Verrattuna vuoteen 2000 hampaiden harjaaminen on yleistynyt, mutta silti vain joka toinen mies harjaa hampaansa kahdesti päivässä. Tässä suomalaiset ovat jäljessä jopa Itä-Euroopan maita. Karies on vähentynyt hieman, mutta tämän lisäksi hammaslääkäreitä työllistävät nyt etenkin paikkojen korjaamiset. Iensairaudet ovat edelleen hyvin yleisiä, yleisimpiä kuin monissa Euroopan maissa.

Vähiten koulutettu väestö kärsii suunsairauksista useammin, mutta käyttää vähemmän hoitopalveluja kuin korkeammin koulutetut. Hammashoidossa käyneiden osuudessa on kuitenkin tapahtunut myönteistä kehitystä vuosikymmenen aikana. Käynnit terveyskeskushammaslääkärillä lisääntyivät yli kolmanneksen vuodesta 2000, mutta käynnit yksityishammaslääkärillä pysyivät ennallaan.

– Myönteisen kehityksen taustalla voivat olla kansanterveys- ja sairausvakuutuslain sekä hoitotakuulainsäädännön muutokset, joiden avulla on pyritty parantamaan hoitoonpääsyä, kertoo professori Liisa Suominen.

– Muutosta selittänee myös hampaattomien määrän väheneminen. Hampaattomuus on väistymässä eikä alle 50-vuotiaita hampaattomia käytännössä enää ole.

Tutkijat muistuttavat kuitenkin, että juuri tästä syystä iäkkäiden hammashoito muuttuu yhä vaativammaksi.

Teksti: Hymy
Avainsanat: hammashoito, hammaslääkäri, hampaat, iensairaus, karies, suu

Kommentit

Oma kommentti