TOHTORI MATTI TOLONEN, 29.8.2005
© MIGUEL VERA/SKOY

Tohtori Tolonen: D-vitamiini ehkäisee rintasyöpää

Mainos

Monet viimeaikaiset tutkimukset ovat viitanneet siihen, että D-vitamiinin riittävä saanti ehkäisee rintasyöpää ja parantaa sen ennustetta.

Yhdysvalloissa rintasyöpäkirurgit määräävät potilailleen D-vitamiinia noin 180 mikrogrammaa päivässä, mikä parantaa taudin ennustetta.
Yhdysvaltain terveysvirasto (NHI) on tehnyt D-vitamiinista viisivuotisen sisartutkimuksen (Sister Study), jonka tulosten mukaan D-vitamiini vähentää merkitsevästi rintasyövän riskiä, kunhan seerumin D-vitamiinin pitoisuus (S-D-25) on vähintään 95 nanomoolia litraa kohti.
Se edellyttää noin kymmenkertaista D-vitamiinin saantia suomalaiseen viranomaissuositukseen (10 µg/vrk) verrattuna. Virallinen suositus on annettu luukadon, ei muiden tautien ehkäisyä ajatellen.
Sisartutkimukseen osallistui vuosina 2003–2009 yli 50 000 amerikkalaisnaista, iältään 35–74-vuotiaita. Heistä valittiin D-vitamiinitutkimukseen yli 3000 tervettä naista, joiden sisarilla oli todettu rintasyöpä. Yli puolet (54 %) terveistä sisarista ilmoitti tutkimuksen alkaessa nauttivansa D-vitamiinilisää säännöllisesti, vähintään neljänä päivänä viikossa. Heidän S-D-25-pitoisuutensa oli keskimäärin 86 nmol/l. Seurannan aikana 1611 naista sairastui rintasyöpään. Heidän seeruminsa D-vitamiinin pitoisuuksia (S-D-25) verrattiin 1 843 terveenä säilyneiden sisarten pitoisuuteen. Syöpään sairastuneiden S-D-25 oli keskimäärin selvästi pienempi kuin terveenä pysyneiden.
Naisilla, joiden S-D-25 oli vähintään 95 nmol/l, oli 21 prosenttia pienempi riski sairastua rintasyöpään kuin naisilla, joiden S-D-25 oli 61,5 nmol/l tai sen alle. (Huom! Suomessa viranomaiset kuvittelevat, että 50 nmol/l riittää kaikille.)

Ylipainoiset tarvitsevat D-vitamiinia enemmän

D-vitamiinia ”purkista” syöneiden riski oli 11 prosenttia pienempi kuin muilla naisilla. D-vitamiinin suuri pitoisuus seerumissa suojasi parhaiten rintasyövältä yli 60-vuotiaita ylipainoisia ja lihavia naisia. Heillä näet D-vitamiini varastoituu rasvakudokseen, eikä sitä riitä vereen kiertämään, kuten normaalipainoisilla, huomauttavat tutkijat. Sen takia ylipainoiset ja lihavat naiset sairastuvat normaalipainoisia useammin rintasyöpään. Ylipainoiset tarvitsevat tavallista enemmän D-vitamiinia saadakseen S-D-25:n nousemaan riittävän suureksi. Tässä tutkimuksessa D-vitamiinin suojaava vaikutus koski kaikkia rintasyövän tyyppejä.

Lähes 5 000 rintasyöpää vuodessa

Tutkijat päättelivät, että seerumin D-vitamiinin suuri pitoisuus (yli 95 nmol/l) ja säännöllinen D-vitamiinin käyttö ravintolisänä pienentävät riskiä sairastua rintasyöpään. Suomessa viranomaissuositusta runsaampi D-vitamiinin käyttö – 100 mikrogrammaa päivässä – ja sen ansiosta suurempi D-vitamiinin pitoisuus seerumissa voisi todennäköisesti ehkäistä puolet rintasyövistä, joita todetaan nykyään lähes 5 000 tapausta vuodessa.

Teksti:Matti Tolonen
Kuvat:OM-arkisto
Avainsanat: D-vitamiini, Matti Tolonen, rintasyöpä

Kommentit

Minulla menee reumalääkärin toiveesta 160 µg/vrk. Kukaan ei ol osannut sanoa mikä se oikea määrä on, kun kaikki mitä suustaan lappaa kuormittaa kuitenkin maksaa ja munuaisia.

Oma kommentti