Tomaatilla on vaikutusta verenpaineeseen

Luonnollisten, ravinnosta saatavien aineiden käyttömahdollisuudet kiinnostavat korkean verenpaineen hoidossa.

Sydän- ja verisuonitaudit kuuluvat merkittävimpiin sairastuneisuuden ja kuolleisuuden aiheuttajiin. Niiden ehkäiseminen on kansanterveydellisesti tärkeää.

Korkea verenpaine, verihiutaleiden yliaktiivisuus ja kohonneet veren rasva-arvot ovat tunnistettuja sydän- ja verisuonitautien riskitekijöitä. Keskivaikean ja vaikean verenpainetaudin hoito on elinikäistä ja vaatii lääkityksen lisäksi elämäntapa- ja ruokavaliomuutoksia.

Verenpainetautia voidaan hoitaa useilla eri tyyppisillä lääkkeillä kuten diureeteilla, beetasalpaajilla, angiotensiinikonvertaasin (ACE) estäjillä, kalsiumkanavan salpaajilla, alfa-agonisteilla, verisuonia laajentavilla lääkkeillä sekä keskushermoston kautta vaikuttavilla verenpainelääkkeillä.

Ace-estäjät ässinä

Verenpainepotilailla, joilla plasman reniini-angiotensiinijärjestelmän aktiivisuus on koholla, on osoitettu olevan viisinkertainen sydäninfarktiriski.

Tutkimuksissa on osoitettu, että ACE-estäjät vähentävät merkittävästi sairastuneisuutta ja kuolleisuutta sydäninfarktipotilailla sekä iskeemisten tapahtumien esiintymistä sydän- ja verisuonipotilailla.

ACE-estäjien vaikutusmekanismia verenkiertojärjestelmässä ei tunneta kovin hyvin, mutta on arveltu, että antioksidatiivisten ominaisuuksien lisäksi niillä saattaa olla useita muitakin vaikutuksia kuten verenpainetta alentava ja verihiutaleiden aktiivisuutta estävä vaikutus.

Tärkeimmät ravinnosta saatavat ACE-estäjät ovat peptidejä, flavonoideja ja polyfenoleja. Flavonoidipitoisten kasviuutteiden on osoitettu olevan luonnollisia, kilpailukykyisiä ACE-estäjiä tapauksissa, joissa ACE-aktiivisuuden on katsottu olevan kriittinen tekijä korkean verenpaineen säätelyssä.

Useita vaikutuksia

Viime vuosina on kohdistettu huomattavan paljon mielenkiintoa luonnollisten, ravinnosta saatavien aineiden käyttömahdollisuuksiin korkean verenpaineen hoidossa, erityisesti henkilöillä, joilla verenpaine on normaalin ylärajoilla tai vain lievästi koholla eikä lääkehoitoa siten katsota aiheelliseksi. Jo aiemmin on osoitettu, että tomaatin vesiuutteen sisältämillä aineilla on useita verihiutaleiden aktiivisuutta estäviä vaikutuksia.

Sokerittoman tomaattiuutteen (WSTC) anti-ACE-aktiivisuus testattiin ihmisen plasmasta ja kanin keuhkoista eristetyllä ACE:llä. Lisäksi testattiin uutteen vaikutus ADP:n, kollageenin tai arakidonihapon aiheuttamaan verihiutaleiden aggregaatioon.

Tomaattiuute vähensi sekä verihiutaleaggregaatiota että plasman ACE:n aktiivisuutta annosriippuvaisella tavalla. Se vähensi ADP:n, kollageenin ja arakidonihapon aiheuttamaa verihiutaleiden aggregaatiota, ja estävä vaikutus saavutettiin osin verihiutaletekijä 4:n (PF4) erittymistä vähentämällä ja syklisen adenosiinimonofosfaatin (cAMP) synteesiä stimuloimalla.

Nämä tulokset antavat viitteitä, että tomaatin vesiuute (WSTC) sisältää anti-ACE-tekijöitä aiemmin kuvailtujen verihiutaleaggregaatiota estävien tekijöiden lisäksi. Tutkimuksessa käytettiin Fruitflow WSTCII tomaattiuutetta.

Kuva Skoy

Terveys-Hymy 10-14

Teksti: Hymy
Avainsanat: tomaatti, verenpaine, ACE-estäjä

Kommentit

Oma kommentti