Tuhat vanhusta kuolee kaatumisiin joka vuosi

Kaatumisista aiheutuu Suomessa vuosittain noin 7 000 lonkkamurtumaa, ja kaatumisen seurauksena yli 1 000 iäkästä kuolee vuosittain.

Kaatumisvammojen hoito on kallista, sillä yhden lonkkamurtuman ensimmäisen vuoden kustannukset ovat noin 20 000 euroa. Vaikka kaatumisesta ei seuraisikaan vammaa, kaatuminen voi aiheuttaa tai lisätä kaatumispelkoa. Kaatumisen pelko rajoittaa liikkumista ja heikentää toimintakykyä.

Tasapainoa parantava ja lihasvoimaa lisäävä harjoittelu ehkäisee tehokkaimmin kotona asuvien iäkkäiden kaatumisia ja kaatumisvammoja. Liikuntaharjoittelu on myös keskeinen osa kaatumisten ehkäisyä iäkkäillä, jotka ovat hoivapalveluissa tai sairaalahoidossa. Tärkeintä on harjoittelun monipuolisuus, säännöllisyys ja nousujohteisuus.

Liikuntaharjoittelun suunnittelussa fysioterapeutilla on keskeinen rooli. Fysioterapiasuosituksen tavoitteena on tehostaa kaatumisten ja kaatumisvammojen ehkäisyä, vaaratekijöiden tunnistamista sekä parantaa fysioterapian vaikuttavuutta ja yhtenäistää valtakunnallisia fysioterapiakäytäntöjä. Suomen Fysioterapeuttien suositukset perustuvat satunnaistetuista kontrolloiduista tutkimuksista saatuun näyttöön. Suositus löytyy kokonaisuudessaan www.terveysportti.fi-nettisivuilta.

Teksti:Hymy
Avainsanat: kaatuminen, vanhuus

Kommentit

Oma kommentti