Vitamiinit vähentävät stressiä

Tuore tutkimustieto osoittaa, että fyysisen terveyden lisäksi vitamiineilla on merkittävä vaikutus henkiseen suorituskykyyn. Esimerkiksi stressistä selviää paremmin, kun saa riittävästi vitamiineja.

Iso-Britanniassa Northumbrian yliopistossa tehty tutkimus osoitti, että riittävä vitamiinien saaminen vaikuttaa positiivisesti myös aivojen toimintaan sekä kognitiiviseen suorituskykyyn – eli esimerkiksi oppimiseen, havaitsemiseen, muistamiseen ja ajatteluun.

- Tulokset ovat samansuuntaisia aikaisempien tutkimuslöydösten kanssa. Niiden perusteella voidaan päätellä, että elimistön vitamiini- ja kivennäisainetasoja nostamalla voidaan vaikuttaa suotuisasti aivojen toimintaan, kertoo professori David Kennedy Northumbrian yliopiston Brain, Performance and Nutrition Research Centre -tutkimuskeskuksesta.

Professori Kennedy kertoo tutkimustulosten osoittaneen, että vitamiinilisän käyttäminen vähensi koehenkilöiden stressin tunnetta merkittävästi, kohensi yleistä mielialaa ja vähensi väsymyksen tunnetta erityisesti ponnistusta vaativien tehtävien jälkeen.

Teksti:Tia Veikonheimo
Avainsanat: stressi, vitamiini

Kommentit

Oma kommentti